„Булгартрансгаз“ ЕАД развива инфраструктурата си така, че газовите потоци да достигат до страните от ЕС

„Булгартрансгаз“ ЕАД развива и модернизира своята инфраструктура, така че да осигури високо ниво на междусистемна свързаност със значителни капацитети за пренос. Това позволява не само гарантиране на доставките на газ за страната, но и газовите потоци, преминаващи през България, да достигнат до уязвимите страни от Европейския съюз“. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на Делфийския икономически форум в Гърция. Той участва в дискусия, посветена на ролята на Източното Средиземноморие за енергийните доставки за Централна и Югоизточна Европа с развитието на инфраструктурата си за втечнен природен газ. В дискусията участваха и Генералният директор на Главна дирекция "Енергетика" на Европейската комисия Дите Юл Йоргенсен, Джефри Паят - помощник секретар в Бюрото за енергийни ресурси на Държавния департамент на САЩ, изпълнителният директор на ДЕСФА Мария Гали и други.
Владимир Малинов представи напредъка по реализацията на проектите на Булгартрансгаз, целящи сигурност и диверсификация на газовите доставки.

„Тази година стартирахме разширението на подземното газово хранилище Чирен. Наличието на достатъчен капацитет за съхранение, нагнетяване и добив на газ е от решаващо значение за успешното навлизане на пазара на алтернативни източници на тръбопроводен газ и LNG“, подчерта Малинов. Разширяването на хранилището ще осигури допълнителна гъвкавост, ще увеличи пазарната интеграция и ще засили конкуренцията. Той припомни, че със статутът си на проект от общ интерес, разширението на Чирен получи финансова помощ от Механизма за свързване на Европа. Синергията на проекта с терминалите за LNG в региона, в т.ч. Александруполис, както и със значителните капацитети за пренос в точките на свързване със съседните страни обуславят важността на хранилището в регионален аспект.

Малинов акцентира и върху участието на „Булгартрансгаз“ ЕАД с 20% като акционер в проекта за изграждане на LNG терминал край Александруполис, Гърция –инфраструктура, която ще осигури нови количества газ на конкурентни цени за пазарите в региона и ще подобри тяхната ликвидност. Тези проекти са от ключово значение за навлизането на нови количества природен газ от алтернативни източници, повишавайки енергийната сигурност в региона на Югоизточна Европа. „Преди дни в София бе подписан меморандум между България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан по инициативата STRING, която цели незабавното осигуряване на допълнителни количества природен газ за Европа от Азербайджан по сигурен маршрут“, добави той. По думите му инициативата е отворена за други страни. Например присъединяването на Гърция като страна, в която се развиват проекти за нови терминали за втечнен природен газ и благодарение на инфраструктурата на газопреносния оператор DESFA, ще осигури допълнителни количества газ и диверсификация за страните в региона.

В рамките на Делфийския форум Владимир Малинов участва и в дискусия, посветена на енергийната сигурност и европейската автономия в светлината на развитието и навлизането на водородните технологии. По думите му операторите на газопреносни системи ще имат ключова роля в процеса на декарбонизация и развитие на икономика, базирана на водород.

Нашата експертиза, ноу-хау и значителен опит в разработването и експлоатацията на тръбопроводна инфраструктура ще гарантират осигуряването на необходимата за използването на водорода инфраструктура“. Булгартрансгаз, DESFA и други оператори в региона вече планират свързване на водородни мрежи. По този начин ще се стимулира производството на водород в региона и осигуряването на още една възможност за енергийна независимост.