Международният туризъм расте експлозивно през първото тримесечие, като през периода са пътували два пъти повече хора, отколкото през същото тримесечие на миналата година, сочи доклад на Международната организация по туризъм към ООН (UNWTO).

Данните сочат, че през периода приблизително 235 милиона души са пътували с цел туризъм, което е два пъти повече в сравнение с януари-март 2022 г. Това е около 80 на сто от предпандемичните равнища.

През 2022 г. туристите са били 960 милиона, или около 66 на сто от предпандемичните нива.

През първото тримесечие на 2023 г. най-бързо възстановяване регистрира районът на Близкия изток, като там туристите са били с 15 на сто повече спрямо същия период на 2019 г.

Европа достига 90 на сто от предпандемичвните нива, Америка - 85 на сто, а Африка - 88 на сто. Най-слабо е възстановяването в Азия - 54 на сто, най-вече заради късното отваряне на Китай.

България е в челната десетка по два показателя - ръст на чуждестранните туристи и ръст на приходите от чуждестранните туристи. По първия показател през първото тримесечие на 2023 г. ръстът е от 27 на сто спрямо януари-март 2019 г. (шесто място), а по втория - с 21 на сто (десето място).