Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, са 8,806 млрд. лв. към края на март, съобщава БНБ. Техният размер се увеличава с 83 млн. лева или 1 процент в сравнение с март 2022 г., когато са 8,723 млрд. лева, и с 373,1 млн. лева или 4,4 процента повече спрямо декември м.г. (8,433 млрд. лева).

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 5 процента, при 5,3 процента от БВП към март м.г. и 5,1 процента към края на четвъртото тримесечие на 2022 г., показват данните.

Според статистиката на БНБ към края на март активите на местните инвестиционни фондове са 2,772 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 43,7 млн. лева (1,6 процента) и са 2,728 млрд. лева. В сравнение с декември м.г. активите се увеличават с 6,7 млн. лева или с 0,2 процента и са 2,765 млрд. лева.

Към края на първото тримесечие на годината активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 262,2 млн. лева (20,1 процента) до 1,564 млрд. лева при 1,302 млрд. лева към март м.г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, намаляват с 57,3 млн. лева (12,5 процента) до 401,6 млн. лева при 458,9 млн. лева към края на март 2022 г.

Спрямо декември 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 104,5 млн. лева (7,2 процента), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, намаляват с 56,9 млн. лева (12,4 процента). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база със 161,2 млн. лева (16,7 процента) до 806,5 млн. лева към март 2023 г. (967,7 млн. лева към края на март м.г.). В сравнение с декември 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 41 млн. лева (4,8 процента).