При определяне стойността на месечните фактури през целия отоплителен сезон "Топлофикация София" се ръководи единствено от действащата нормативна уредба и по конкретно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради в режим на етажна собственост, която е Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба за топлоснабдяването. 

Това отговориха от дружеството по повод искането на омбудсмана Диана Ковачева за проверка на сметките за парно през април, които, според нея били високи.

"Разпространеното твърдение говори за непознаване на цитираната нормативна уредба и дава възможност за спекулации по чувствителна за обществото ни тема. Отговори на въпросите, които се повдигат са дадени в Протокол №8/15.01.2021 г. от заседание на КЕВР във връзка с извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД по повод „клиентски жалби за завишени сметки през месец ноември 2020 г.“, заявяват от дружеството. 

"Топлофикация София", както досега, ще окаже пълно съдействие в случай на проверка от контролните органи и Министерство на енергетиката, пише в позицията им до медиите.