"Министерството на финансите поема ангажимент да внесе проект на бюджет много скоростно в Народното събрание, така че да има достатъчно време той да бъде приет и обнародван до 31 юли", това каза министърът на финансите по време на гласуването на проект за решение внесен от Министерски съвет. 

С проекта на решение, до приемането на нов бюджет, държавата ще може да събира приходи, извършва разходи и предоставя трансфери. Приемането на това решение и определянето на срок за действие е необходимо, за да има технологично време да бъде приет бюджетът за тази година и държавата да продължи, да функционира нормално. 

"Това решение определя последователността на плащанията и дава възможност събираните приходи да бъдат използвани за плащания от Закона за публичните финанси. Това върви в комплект и със Законопроект за промяна на удължителния закон, което ще освободи плащанията за общините и за здравна каса, така че те да могат да се извършат в пълен размер“, каза Василев, като посочи, че това решение следва да важи до приемането на нов бюджет, но не по-късно от 31 юли.