През април 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 2 на сто спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети". Данните са предварителни и сезонно изгладени, съобщи Националният статистически институт.

Понижение е отчетено във всички големи групи: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 2,3 на сто, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2,1 на сто, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1,1 на сто. Оборотът в търговията на дребно намалява с 2,7 на сто спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. Това е първото намаление в оборотите на дребно на годишна база след тримесечен ръст от началото на годината, показва справка в НСИ. При търговията на дребно през април с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, намалението е с 6,7 на сто, докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено нарастване със 7,3 на сто. Търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия запазва нивото от предходния месец.

Справка в НСИ показва, че през март 2023 г. се е наблюдавало намаление на оборота с 0,6 на сто спрямо предходния месец по съпоставими цени в "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по предварителни и сезонно изгладени данни. Намаление е отчетено в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1,6 на сто) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,5 на сто). Увеличение се наблюдава в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 2,2 на сто). Оборотът в търговията на дребно е нараснал с 1,1 на сто спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. Наблюдава се нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 12,3 на сто) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1,7 на сто), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е отчетено намаление (с 1,8 на сто).

През февруари 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0,5 на сто спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по предварителни данни. Понижение бе отчетено в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, с 1,8 на сто, докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия бе регистрирано увеличение, съответно с 1,2 и с 0,7 на сто. Оборотът в търговията на дребно нарасна с 4,3 на сто спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. Увеличение на оборота се наблюдава при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 7,3 на сто, търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 4,9 на сто, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2 на сто.

През януари 2023 г. се наблюдава увеличение на оборота с 1,8 на сто спрямо предходния месец по съпоставими цени в "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", по предварителни данни. Нарастване бе отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2,6 на сто) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2 на сто), докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали бе регистрирано намаление (с 0,2 на сто). Оборотът в търговията на дребно нарасна с 5,6 на сто спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. Наблюдава се увеличение на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8,5 на сто), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8,1 на сто) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,2 на сто).