Модерните решения за свързаност на глобалния телеком
изграждат път към успеха

В оживената ни столица една телекомуникационна компания за пореден път защити позициите си на технологичен лидер.

“Нетера” изгради и пусна в експлоатация най-съвременната оптична мрежа в София, която предвещава нова ера в свързаността за бизнеса. С набор от услуги, създадени да посрещнат разнообразните нужди на съвременните
фирми, мрежата на “Нетера” е нещо повече от кабели и връзки – тя създава първокласен път на бизнеса към по-добра ефективност, сигурност и растеж.

Безпроблемна

свързаност в цяла

София и извън нея

Оптичната мрежа на “Нетера” покрива цяла София, като обхваща бизнес центровете и ключови пътни артерии. Това значи, че бизнесът може да се свърже през нея, независимо къде се намират офисите му в столицата.

Нещо повече – оптичната мрежа на “Нетера” продължава в цяла България. Тя свързва големи български градове и този национален обхват дава допълнителни възможности.
За най-амбициозните предприемачи “Нетера” предоставя глобална свързаност в над 65 държави по света.

Безкомпромисно

качество и надеждност


В дигиталната ера, в която бавната връзка може да има скъпоструващи последици, “Нетера” взема стратегическото решение да проектира, управлява, притежава и поддържа цялата си оптична мрежа.
Този холистичен подход  дава възможност да предоставя услуги с безкомпромисно качество и наличност. Фирмите могат да бъдат спокойни, че техните дейности и услуги се гарантират от мрежа, изградена с най-съвременното оборудване и технологии, която денонощно се наблюдава и поддържа от висококвалифициран екип инженери и специалисти от Центъра за наблюдение на мрежата на “Нетера”.

Безграничен капацитет

за бъдещ растеж


Бъдещето принадлежи на тези, които са подготвени за него! Модерната инфраструктура на “Нетера” гарантира на бизнеса точно това. Поддържана от GPON технологията, мрежата на “Нетера” може да се похвали с неограничен капацитет и е готова да посрещне нуждите на фирмите да се разширяват и растат.

Ефективно

интегрирана

мрежа

Уникалната способност на “Нетера” да свързва всички центрове за данни в София - включително тези, които са собственост на други  телекомуникационни оператори - формира ефективна екосистема. Тази интеграция гарантира на бизнеса безпрецедентна свързаност, бързина, достъпност, резервираност и непрекъсната наличност на услугите.

Всеобхватни

телекомуникационни

решения

Решенията за свързаност на “Нетера” се доусъвършенстват от пълен набор първокласни телекомуникационни услуги. Компанията притежава 4 дейта центъра и предоставя от колокация и облачни услуги до IТ и управляеми
услуги, сателитни услуги, IPTV платформа и други.

NetFleet: Ефективност,

контрол и GPS

проследяване


“Нетера” засвидетелства ангажимента си да помага за ефективното управление и успеха на бизнес клиентите си в София чрез още една полезна услуга - онлайн платформа за GPS проследяване на превозни средства “Нетфлийт”, която рационализира управлението на автопарка.

Освен точното местоположение в реално време платформата поддържа анализ на данни от тахографа, данни за скоростта и разхода на горива, видеонаблюдение, автоматизирани известия за нарушения на водачите и много други.

В дигиталната ни епоха, в която свързаността е сърцето на бизнес успеха, “Нетера” предоставя на компаниите иновации, надеждност и сигурност.

Отключете силата на утрешния ден с “Нетера” днес.