Добро решение е размерът на втората година на майчинството да остане на 780 лв. и да не се приравнява на минималната заплата. Нашата позиция е, че трябва да се правят политики за стимулиране на връщането на майките на работа, а не непрекъснато финансиране на големи обезщетения. Това каза зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева преди надзора на НОИ, който ще разгледа проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Тя беше категорична, че всички политики трябва да бъдат насочени към това - хората да се връщат на пазара на труда. 

Максималният осигурителен доход от 1 януари ще стане 3750 лв., а сега той е 3400 лв. "Има работна група за определянето му, която е инициирана от министъра на финансите, очевидно е, че с това предложение работа ѝ се обезсмисля. Идеята беше да има механизъм как да нараства максималният осигурителен доход. Избързва се с това предложение, защото се гледа един параметър, а не системата. Трудно е да се оцени, не се знае защо е взет този размер, трябва да има ясна визия какъв ще е ефектът върху системата и какво ще се случва в годините напред", каза още тя.   

Според нея е положително, че намалява плащането на първите три дни болничен на два дни за сметка на работодателите. Плащането на първите три дни болничен от работодателите бе въведено през 2008 г., като антикризисна мярка и това временно решение остана постоянно. от години всички работодателски организации настояваме за отпадането на това задължение, защото ние плащаме осигуровки, каза още тя. 

И обясни, че механизмът за определянето на минималната работна заплата трябва да бъде преразгледан. По новото правило тя ще бъде 933 лв. от 1 януари.