Европейската комисия съобщи, че е решила да удължи с още шест месеца временните правила за държавната помощ в ЕС, въведени заради войната в Украйна и повишението на цените на енергията.

С това решение се отлага постепенното премахване на възможността държавите да предоставят помощ на дружествата за справяне с високите енергийни сметки, се отбелязва в съобщението. ЕК въведе временните правила на 23 март миналата година и ги удължи вече три пъти.

По силата на решението мерките за обезщетение на дружествата се запазват до края на юни догодина и се повишават таваните на сумите за помощта от 250 000 евро до 280 000 евро за земеделците, от 300 000 евро до 335 000 евро при риболова и от два милиона евро до 2,25 милиона евро за всички останали области на икономиката.

Помощта за обезщетение за високите цени на енергията се удължава за същия срок и държавите могат да продължат да предоставят подкрепа, като покриват части от допълнителни разходи за енергия, само доколкото цените на енергията значително надвишават равнищата отпреди кризата, се допълва в съобщението.

От началото на следващата година спира прилагането на подкрепата за ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми, както и на мерките за намаляване на потреблението на ток.

Помощите за обезщетение за високите цени на енергията може да бъдат предоставени под всякаква форма. Размерът на помощта може да бъде изчислен според текущо потребление, пояснява комисията. Държавите от ЕС могат да предоставят подкрепа гъвкаво, включително за особено засегнати енергоемки сектори, при спазване на мерки за избягване на свръхкомпенсации и за намаляване на въглеродното замърсяване при суми на помощта над 50 милиона евро, предаде БТА.

Държавите в ЕС могат да създадат схеми за инвестиции във всички възобновяеми енергийни източници, включително възобновяем водород, биогаз и биометан, за съхранение и производство на възобновяема топлина, включително чрез термопомпи, с опростени бързи тръжни процедури. Те могат да подкрепят инвестиции за постепенно прекратяване на употребата на изкопаеми горива. 

Комисията отбелязва, че войната е дала чувствително отражение върху европейската икономика, но и че икономическото състояние на ЕС показва устойчивост. Отчита се успокояване на средните цени на газа и тока. Допълва се, че войната и геополитическото напрежение остават източник на несигурност. Въпреки общата положителна тенденция, енергийните пазари остават уязвими, сочи оценката на ЕК.