Към момента няма недостиг на пазара

С 20% да бъдат намалени цените на дървата за огреев от държавата за огрев за следващия отоплителен сезон, разпореди земеделският министър Кирил Вътев в понеделник. Това ще става чрез директни продажби от горските и ловните стопанства, а намалението ще се определя спрямо цените от предходната година, съобщиха от агроминистерството. С мярката се цели облекчаване на разходите на хората през зимата.

През лятото на миналата година, когато xopaтa ce зaпacявaха c дъpвa зa отоплителния сезон, цeнитe нa кyбик нaцeпeни бyк и дъб дocтигнаха 160 лeвa. Това все пак бе по-евтино спрямо скъпотията от 2022 г., когато кубик бе и над 200 лева. В сравнение с 2021-а обаче цeнитe са доста по-високи - тогава дървата струваха 90-100 лв.

Според действащия в момента Закон за горите

едно домакинство има право да закупи до 10 кубични метра

Тези ограничения бяха въведени в началото на 2023 г. с решение на Народното събрание. Новите правила за предоставяне на дърва за огрев предизвика недоволство сред хората от различни региони заради изискването този, който ги реже, да има сертифакат за работа с машините.

Към момента няма недостиг на дървесина на пазара, посочи преди дни заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев в парламента. Той представи дейността на шестте държавни горски предприятия, като подчерта, че те изпълняват както търговски, така и социални функции.

30% от дървата за огрев се добиват от предприятията

По този начин цените на дървесината се поддържали ниски. Той посочи, че около 180 000 домакинства използват услугите на държавните горски предприятия.

Добиваните от тях количества през 2021 и 2022 г. били в рамките на 4,5-4,8 млн. куб. метра, а през миналата година намалели на 3,97 млн. Изпълнението на финансовите планове на горските предприятия обичайно било в рамките на 90- 98%, само през 2022 г. имало 105 на сто.

Тошев отбеляза, че държавните предприятия имат сключени дългосрочни договори за продажба на дървесина за общо 400 070 кубични метра. Заместник-министърът отбеляза, че в годините от създаването на предприятията, с малки изключения, са добивани повече от 7-8 млн. кубични метра дървесина.