Близо 7000 фирми в страната са получили предупредителни писма от Националната агенция за приходите (НАП) за нелогично високи материални запаси на обща стойност почти 5,6 млн. лева, съобщиха от приходната агенция.

От НАП обясняват, че тези фирми са посочили в счетоводните си баланси за 2022 г. значително увеличение на съхраняваните в склад стоки, материали или продукция или има несъответствие между стойността на наличните материални запаси и сумата на нетните приходи от продажби.

Повече от половината дружества вече са получавали предупредителни писма от НАП, но продължават да поддържат материални запаси на значителна стойност, което противоречи на икономическата логика, посочват от приходната агенция. Като пример дават, че фирмите са посочили като налични в складовете голямо разнообразие от стоки, сред които облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили.

Според данъчните инспектори е възможно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини. От НАП посочват, че в писмата до фирмите напомнят за задължението им да правят веднъж годишно инвентаризация на материалните запаси, както и да подадат коригираща декларация, ако има несъответствие между фактическата наличност в склада и счетоводните данни. Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и да отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2023 г., обясняват от приходната агенция.

От НАП отбелязват още, че с определена категория от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации - проверка от приходната агенция, при която се описва цялото налично количество на стоките като при установени несъответствия ще започнат проверки и ревизии, предава БТА. 

"Преди да започнем с контролните производства, провеждаме информационна кампания, като даваме възможност на дружествата доброволно да коригират декларираните данни. Според нас партньорският подход е ефективен и справедлив спрямо бизнеса", коментира заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов, цитиран в съобщението.