Нови изследвания разкриват, че замърсяването на въздуха променя ароматните молекули, отделяни от растенията. По този начин се отблъскват насекомите, които могат да ги опрашват. Според учени това явление има потенциал да засегне всички екосистеми и глобалното земеделие. 

Установено е, че ароматите имат решаваща роля за привличането на насекомите, но с нарастващото влошаване на качеството на въздуха, този баланс е нарушен. В резултат на това те все по-трудно могат да открият обекти за опрашване.