Фонд на фондовете стартира пазарни консултации за два нови инструмента с общ бюджет от над 86 млн. евро. Допитването до пазара ще се проведе до 8 март. В рамките на срещите ще се обсъждат възможности и фактори, свързани с рисковото финансиране, структура на финансовите инструменти, размер на ресурса, териториално разпределение, постигнати резултати, начин на разпределение на приходите.

Ще се дискутират и стратегии и набиране на потенциални инвестиции, индикативни условия на финансиране, очаквани параметри, включително необходимост от набиране на частен капитал, ценови условия, размер, срочност и др.

Двата нови инструмента са „Фонд Иновации в предприятията" и „Фонд за технологичен трансфер"

Първият е с общ бюджет от 32,17 млн. евро и се финансира програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Чрез него ще се оказва подкрепа за създаване на компании, базирани на иновациите и разработващи продукти и услуги с висока добавена стойност, изграждане на устойчива екосистема с висок иновационен потенциал, подобряване на достъпа до знания, технологии и иновации в по-слабо развитите региони и ускоряване на прехода към икономика на знанията.

Вторият фонд е бюджет от 56,6 млн. евро и е финансиран по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация". Той ще се изпълнява в комбинация с безвъзмездна финансова помощ.

Ще насърчава развитието на потенциала в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 и ще свързва науката и бизнеса. Ресурсът ще се насочи към компании, високотехнологични стартъпи и предприятия, базирани на знанието като част от индустриални стартъп системи. Целта е превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти и технологии, комерсиализация и управление на интелектуалната собственост. Ще се стимулира и процеса на разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери.

Желаещите да се включат в срещите могат да запазят час предварително ТУК.

Повече информация за „Фонд Иновации в предприятията" може да се намери ТУК, а за „Фонд за технологичен трансфер" ТУК. За въпроси може да се използва имейл [email protected].