Безплатни засега остават само плащанията през ПОС

Цената на банковите услуги продължава да се вдига въпреки забавените темпове. От данните на БНБ за средния размер на таксите  се вижда, че влезете ли за услуга в банков офис, трябва да си приготвите поне 4 лв.

Средно за пет години някои от таксите са поскъпнали четири пъти. Разликите между онлайн банкирането и същите услуги в офис на банка е най-малко 1 лв., а понякога и 7 пъти.

Откриването на сметка в офис за последните пет години е поскъпнало от 1,84 до 4,17 лв. До преди две години за разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца преди да бъде закрита, нямаше такса, сега средната цена е 4,13 лв.

Внасянето на пари в брой, което до 2019 г. бе безплатно, сега се таксува с 1,87 лв.

Тегленето на суми до 1000 лв. е 4 пъти по-скъпо

от 2019 г. Преди 5 г. теглене на пари над 1000 лв. от гише се таксуваше с 0,25% върху сумата, или минимум 2,13 лв., а през 2024 г. е 0,24% или минимум 2,50 лв. Погасяването на кредит с вноски през гише  вече струва 3,90 лв. за разлика от 1,05 лв. преди 5 години. Тегленията от банкомат

преди пет години бяха безплатни,

ако той бе на банката-издател на дебитната карта. Сега обаче то вече струва  0,39 лв., а ако банкоматът се обслужва от друга банка, средната цена на трансакцията е 1,19 лв., като поскъпването е с 9 стотинки.  Освен това все повече банки са въвели таксуване като процент от изтеглената сума, вместо твърди цени. Например през 2024 г. вече има такса от средно 0.14 % върху изтеглената сума, или поне 0.30 лв. за теглене от банкомат на обслужващата институция и 0.19%, или поне 1.41 лв., от машина на друга банка.

Съотношението между поскъпването на превод по сметка в същата банка е 0,09 лв. и вече е 3,16 лв., а при сметка при друга банка – 5,39 лв., като повишението е съответно 0,09 лв. и 0,74 лв.  

Цената на кредитните преводи също се е повишила, ако се прави на гише - с 0,85 лв. до 3,90 лв. При онлайн банкиране няма увеличение - 0,46 лв. Така една и съща операция, извършена  онлайн, става 7 пъти по-евтина от предлагането ѝ на гише. Същата тенденция се вижда и при парични преводи към друга банка, които вече струват 5,66 лв., но към платежна сметка към друга банка с онлайн банкиране поскъпването е само с 0,12 лв. до 1,15 лв.