Изложбата "310 години пишеща машина" открива на 13 май Националният политехнически музей. С нея той отбелязва и своята  67-годишнина.

Пишещата машина революционизира индустрията като става едно от най-широко произвежданите технически приспособления в световен мащаб, преди появата на смартфоните. Тази иновация създава изцяло нов сектор на заетост - длъжността офис служител/служителка и бележи началото на равнопоставеност между половете. Пишещата машина служи като катализатор за еманципацията на жените. Благодарение на нея жените навлизат масово в работна среда, придобиват независимост и финансова стабилност, обясняват от музея.

Много известни писатели използват пишеща машина, за да създадат литературните шедьоври, които днес познаваме. Техният избор не е случаен - те ценят надеждността, прецизността и лекотата на използване на тези устройства, добавят организаторите на изложбата.