България е страната в ЕС с най-голям дял на дълга от сектор "Централно управление" (държавният дълг без този на общините и на някои национални фондове - бел. ред. ), деноминиран в чуждестранна валута, от общия размер на задълженията. У нас 75 от задълженията на правителството са деноминирани в чуждестранна валута, а 25 - в национална, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

След България по този показател се нарежда Румъния, където правителственият дълг, деноминиран във чуждестранна валута, е 51 на сто.

На трето място е Унгария с 30 на сто, предаде БТА.

И трите страни не са членки на еврозоната. На обратния полюс – страни, които не са членки на еврозоната, но правителственият дълг им е деноминиран предимно в национална валута, са Дания, Чехия и Швеция, където над 90 на сто от тези задължения са в съответните национални валути.

При страните от еврозоната практически почти целият дълг (99,5 на сто) на правителството е деноминиран в евро.

Най-скъп дълг

Лихвите по задълженията или т.нар цена на дълга през 2023 г. са най-високи в Унгария (6,8 на сто), следвана от Полша и Румъния (и двете по 4,5 на сто). Най-ниски лихви плащат в Люксембург - 1,2 на сто, следван от Холандия и Германия (и двете по 1,4 на сто)

Средната лихва на правителствения дълг в България е 2,4 на сто, което отрежда на страната ни осма позиция по най-висока цена на дълга.

Графика: Евростат
Графика: Евростат