Максималният срок за изпълнение на проект е до 60 месеца

807,9 млн. лв. ще бъдат вложени в изграждането на ВиК инфраструктурата на 8 общини у нас.

Процедурата се осъществява по Приоритет 1 - “Води”, на Оперативна програма “Околна среда” 2021-2027 г. на екоминистерството.

Основна цел на процедурата е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на страната за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 жители за консолидирани райони на ВиК оператори заради изискванията на европейска директива относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

За кандидатстване по процедурата са поканени следните 7 ВиК оператора:

4“Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново,

4“Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово,

4 “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Плевен,

4 “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, София,

4 “Водоснабдяване и канализация” ООД, Търговище,

4 “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Хасково

4 “Водоснабдяване и канализация”, Добрич.

Средствата ще бъдат разпределени регионално, става ясно от условията за кандидатстване по процедурата.

За ВиК “Йовковци”, ВиК Габрово, ВиК Търговище, ВиК Хасково и ВиК Добрич, които са в по-слабо развити региони, ще бъдат отпуснати 483,3 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране ще бъде в размер на 85 млн. лв.

ВиК София-област и ВиК Плевен ще получат 203 млн. лв. от Кохезионния фонд и 35 млн. от държавата.

Максималният срок за изпълнение на проект е до 60 месеца, но не по-късно от срока за допустимост на разходите, който е 31 декември 2029 г.

От ведомството обръщат внимание, че срокът за изпълнение на проекта тече от датата, посочена в административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Крайният срок, до който могат да се подават проектните предложения, е 15 юли 2024 г.

Пълният комплект документи е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН).

Информация е качена и в секция “Оперативна програма Околна среда” на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на средствата от ЕС.

Кандидатите ще може да искат разяснения по условията за кандидатстване в срок до три седмици преди срока за подаване на проектни предложения, като изпращат въпроси чрез системата ИСУН, допълват от екоминистерството. (24часа)