Документите може да се подават до 19 септември

Първите 200 млн. от общо 2,9 млрд. лв. за подпомагане на въглищните региони по териториалните планове за справедлив преход вече са отпуснати. От 18 юни до 19 април общините на Стара Загора и десетте по-малки от Маришкия басейн, както и на Перник и Кюстендил могат да подават проектни предложения за саниране на жилищни блокове.

Схемата за енергийно обновяване на жилищни сгради и справяне с енергийната бедност предвижда хората, чиито сгради бъдат одобрени, да получат 100% безвъзмездно финансиране на всички дейности.

Десетте общини от Маришкия басейн са Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Проектите ще се подават от кметовете, като преди това те трябва да проведат процедури по събиране на заявления и да сключат споразумения със съответните сдружения на собствениците. Като част от документацията сдруженията на собствениците могат

да приложат списък с енергийно уязвими лица,

но това става след тяхно изрично съгласие.

Наличното финансиране за областите Перник и Кюстендил е по 33,6 млн. лв. за всяка община, а бюджетът за област Стара Загора и 10-те допълнителни общини е 129,2 млн. лв. Минималното финансиране за един блок е 50 000 лв., а максималното - 9,5 млн. лв. Изисква се сградите да са проектирани и строени преди 26 април 1999 г.

Работата по проектите започва със закъснение заради късното приемане на териториалните планове за справедлив преход. България загуби 100 млн. евро от фонда в края на 2022 г., защото пропусна тогава да подаде плановете. В крайна сметка рискът за загуба на пари и през 2023 г. бе избегнат, а плановете бяха пратени за одобрение в Брюксел. (24часа)