За първите шест месеца на 2024 г. оборотът на БФБ възлиза на 442 млн. лв. и нараства със 72,33 процента спрямо същия период на миналата година, а броят сделките се покачва с 32,52 на сто, съобщиха от борсовата платформа.

Оборотът на БФБ през юни възлиза на близо 86 милиона лева, което представлява ръст от 27,72 на сто спрямо май. Сключените сделки през месеца са 7500, което е увеличение с 32,52 на сто с натрупване спрямо предходната година и спад със 7,66 на сто спрямо май.

В "топ три" на най-ликвидните емисии акции през юни попадат "Софарма" АД с 616 сделки, "Шелли груп" АД с 384 и "Бианор Холдинг" с 301 сделки.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 22,06 процента (18,79 млн. лв.) e оборотът на сегмент Premium, следван от дела на оборота на сегмент акции Standard - 21,25 процента (18,10 млн. лв.) и този на пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании - 8,06 процента (6,87 млн. лв.), посочват от борсата.

В класацията на "топ три" печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са "Сирма Груп Холдинг" АД с ръст от 11,11 на сто, БФБ АД с повишение от 4,86 на сто и "Адванс Терафонд АДСИЦ" с ръст от 3,21 на сто.

Сред "топ три" на губещите компании от SOFIX са "М+С Хидравлик" АД със спад от 7,41 на сто, "Агрия Груп Холдинг" АД с намаление от 6,54 процента и "Шелли Груп" с понижение от 5,84 на сто.

От БФБ припомнят, че на 12 юни се проведе десетото издание на инициативата "Ден за акции". В не се включиха 25 инвестиционни посредници и банки. В "Деня за акции" беше реализиран рекорден оборот от над 5,5 милиона лева, а броят на сключените сделки беше 907.

На 17 юни БФБ съвместно с Централен депозитар, пусна нова платформа за заемане на финансови инструменти. Платформата позволява на инвеститорите да отдават или заемат финансови инструменти, включени в основните индекси на Борсата. Договорите за заемане са стандартизирани.

На 18 юни беше проведено общото събрание на акционерите на БФБ, на което беше гласувано предложението за увеличаване на капитала. Съгласно приетото решение ще бъдат издадени 6 582 860 нови акции, които ще на бъдат разпределени в съотношение 1:1, съобщава БТА. БФБ