300 000 фирми трябва да си намерят нов доставчик на ток до 10 септември

  • 0
authorАвтор: Марияна Бойкова

300 000 фирми трябва да си намерят нов доставчик на ток до 10 септември

Ако фризьорски салон не може да си намери търговец на ток до 1 октомври, ще получи възможност да остане при крайния си снабдител, но на свободна цена, а не на регулирана.

Ако не го направят, остават при досегашния, но ще купуват на пазарни цени, а не на регулирани, според промени в Закона за енергетиката в сила от петък

От петък започна процесът по задължителното излизане на свободния пазар на ток за кафенета, ресторанти, баничарници, детски градини и всички небитови потребители.

От 26 юни, когато бяха публикувани в “Държавен вестник” промените в Закона за енергетиката, започва да тече 30-дневен срок, в който електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН трябва да уведомят малките фирми, че от 1 октомври спират да им продават ток на регулирани цени и те трябва да си намерят нов доставчик.

Става въпрос за

300 000 фирми и

такава промяна

досега не е

правена,

коментират експерти.

Реално малкият бизнес, който досега е купувал ток по определени от КЕВР цени, ще трябва да избере търговец до 10 септември, за да може доставката да започне от 1 октомври. Доставчик на електроенергия и сега се сменя до 10-о число на предходния месец.

Заради напрежението и сравнително краткия срок за либерализацията на пазара законодателят между двете четения предвиди отсрочка. Ако малкият бизнес не си намери нов доставчик, той остава при крайния си снабдител - ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН, но в качеството му на търговец. Тоест ще купува тока на свободни цени. Тази отстъпка ще важи до 30 юни 2021 г. Ако и дотогава малката фирма не си е намерила търговец, то снабдяването се прекратява и тя ще получава скъп ток от доставчика от последна инстанция.

Къде един фризьор или магазинер от село може да види търговците на ток и да си избере нов доставчик?

Законът предвижда до 31 декември 2020 г. КЕВР да направи платформа, на която търговците са задължени да публикуват оферти и да ги обновяват един път месечно. На нея с нещо подобно на калкулатор клиентът може да въведе потреблението си и да избере между изгодни за него оферти. Проблемът е, че до платформата има половин година, а дотогава малкият бизнес трябва да е направил избора си.

Собственикът на малка фирма може да види

кои са активните

търговци на

електроенергия

на сайта на Електроенергийния системен оператор. В списъка на търговските участници обаче са и фирмите от голямата индустрия, а те са повече от половината от 257-те компании, които са в него. Освен това там са и компаниите, които се занимават с внос и износ на електроенергия и нямат крайни клиенти. Така че, ако баничарят от малко населено място не се е занимавал с такъв избор, трудно ще се ориентира.

Според Красимир Живачки, изпълнителен секретар на Асоциацията на търговците на електроенергия в България,

фирмите,

които

се занимават със

сделки с крайни

клиенти, са

около

50-60

В този процес на масово излизане на малкия бизнес на свободния пазар активни ще бъдат и търговците на ток. Живачки допуска, че е възможно да се включат и големите в търговията. Законът задължава електроснабдителните дружества до 1 месец след публикуване на закона

да качат на

сайтовете си

списъци на

небитовите

потребители

Това трябва да е факт до 27 юли.

От тях търговците ще знаят към кого да отправят офертите си.

Каква информация ще има в тези списъци, още не е ясно - най-вероятно името на фирмата и идентификационния ѝ номер. Профилът на потребление няма да е публичен, тъй като той е собственост на самия клиент и е търговска информация.

След като избере търговец, малката фирма предоставя на него да извърши следващите стъпки. А те са регистрация на пазара на електрическа енергия, сключване на договор с мрежовия оператор - съответните електроразпределителни дружества на ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН, както и договор с доставчика от последна инстанция. Този доставчик е последната защита, застраховката, в случай че търговецът фалира или по някаква причина спре доставката на електроенергия. Тогава този клиент автоматично се прехвърля към доставчика от последна инстанция, която е снабдителното дружество на ЧЕЗ, “Енерго-Про”, ЕВН за съответната територия.

Цената на тока на този доставчик се определя от КЕВР и е висока, за да не се застояват клиентите при него, а бързо да си намерят друг търговец.

Законът позволява договорите с търговеца, с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция да бъдат сключвани по електронен път и с електронен подпис, а не да се вадят пълномощни при нотариуси.

Къде може

да се сбърка,

попита “24 часа” търговци. Най-елементарната грешка е да се избере търговец, който след това да фалира. Да се предпочете заради предлагана ниска цена, а след това клиентът да трябва да отиде при доставчика от последна инстанция. Съветът е да се провери в страницата на КЕВР дали е лицензиран.

Друга опасност е да се избере доставчик с висока цена на електроенергията.

Заради неопитност клиентът може да не избере най-добрия за него товаров профил на доставка на електроенергия. Опасност за търговците пък е новият клиент да не плаща, да фалира или да смени собствеността на фирмата, което при малките ставало често, казват опитни в търговията.

Ако на 1 октомври малка фирма, примерно ЕТ, не е успяла да си избере търговец, то тя може до 31 юни 2021 г. да остане при досегашния си краен снабдител, който обаче ще ѝ продава тока на пазарна цена.

“24 часа” попита ЕРП-тата как ще се прилага законът, и получи отговор само от “Енерго-Про”.

От компанията, която снабдява с електроенергия клиентите на регулирания пазар в Североизточна България, отговориха, че промените дават възможност всеки стопански клиент, присъединен на ниско напрежение, който до 1 октомври не си е избрал доставчик, да бъде снабдяван от съществуващия и до този момент доставчик (крайния снабдител), но в качеството му на търговец.

В този случай снабдяването ще се извършва чрез сключване на договор с типови условия, който се очаква да бъде одобрен от КЕВР до 31 август, със срок от 1.10.2020 до 30.06.2021 г. Целта е да се смекчат последствията от прехода за онези клиенти, които имат нужда от повече време, за да си изберат доставчик на пазара по свободно договорени цени, без риск да останат без захранване и с това да бъдат принудени да преустановят задълго дейността си. Ако до 1.07.2021 г. клиентът не е избрал друг доставчик, той ще се снабдява от доставчика от последна инстанция.

От “Енерго-Про” от седмица правят срещи с кметовете на общини в Североизточна България, за да ги запознаят с предстоящата либерализация на пазара.

Кои са неизвестните?

Все още не се знаят крайните цени на електроенергията за регулирания пазар от 1 юли.

Не се знае какви ще са типовите договори, по които ще се сключват сделки между малкия бизнес, който не си е намерил търговец, и досегашния му краен снабдител. Не е ясно какви ще са цените, по които фирмите, които ще останат при досегашния си доставчик - крайния снабдител, ще купуват тока.

Експерти от КЕВР казаха неофициално, че в типовите договори, които трябва да одобрят, няма да има цени, тъй като това са търговски договори и регулаторът няма как да се намесва.

Специалисти пък коментираха, че това ще е цена на пазара плюс надбавка. Досегашните крайни снабдители вероятно ще предложат добри цени на малкия бизнес, за да не го изгонят, коментират търговци. Законът предвижда фирмите да могат да напускат крайния снабдител през целия период до 31 юни 2021 г., без да дължат неустойки или допълнителни такси.

Неизвестните накараха някои да прогнозират, че ще има хаос на пазара на електроенергия.

Според други част от малките фирми ще се възползват от гратисния период и ще останат при досегашния си снабдител. Така ще изчакат изготвянето на платформата за търговия на дребно на КЕВР, както и ще имат време да се огледат какво става на пазара. Тези експерти прогнозират, че преходът ще е плавен и без кой знае какви сътресения. 

Основни изисквания

за участие на

свободния пазар 

“24 часа” помоли досегашните доставчици на електроенергия на малкия бизнес и търговци да набележат какви стъпки трябва да направи една малка фирма, за да излезе на свободния пазар. От “Енерго-Про” ни изпратиха какво трябва да свърши дребният бизнес.

По отношение
на договорите:
1. Клиентът да има сключен договор за комбинирани услуги с избран от него търговец или да има сключен договор за продажба на електрическа енергия с избран търговец и договор за участие в балансираща група с координатор на балансираща група (възможна опция само за клиенти, чието потребление са измерва почасово);
2. Клиентът да има сключен договор с доставчик от последна инстанция;
3. Клиентът да е в договорни отношения с оператора на електроразпределителната мрежа.
По отношение
на процедурите:
1. Търговецът, с когото клиентът е сключил договор, да стартира процедура по регистрация на клиента на свободен пазар и процедура по смяна на доставчик и координатор на балансираща група.
По отношение на
задълженията на
клиента към
предходния му
доставчик:
1. Клиентът не трябва да има просрочени задължения към предходния си доставчик.
По отношение
на обектите:
1. Клиентът да е титуляр на партидата, включително и ако е наемател;
2. Клиентът да може да предостави списък с всички обекти – клиентски и абонатен номер, наименование и адрес на всеки от обектите.

Най-четени

Унгария ще строи газопровод до Сърбия, за да се включи в "Турски поток"

Унгария ще строи газопровод до Сърбия, за да се включи в "Турски поток"

Надзорният съвет на унгарския газов оператор FGSZ е одобрил вчера инвестиционен план за строителство на газопровод до Сърбия с годишен капацитет 6 милиарда кубически метра, предаде Танюг, позовавайки се на съобщение на унгарската компания. Планирано е този капацитет да бъде достигнат до октомври 2021 г

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Директорът на дирекция "Контрол" в централното управление на Националната агенция по приходите Васил Панов напуска системата на приходната агенция по свое желание, считано от днес. Това съобщиха от пресцентъра на НАП. "Ръководството на НАП благодари на г-н Панов за усилията и резултатите, постигнати за над 25 години работен опит в системата на

Ревизоро потресен от пътеката с чакъл в Рила, ще глобява солено (Обзор)

Ревизоро потресен от пътеката с чакъл в Рила, ще глобява солено (Обзор)

Преди да отиде на място, Емил Димитров влезе в остър спор с премиера Да пие мента, глог и валериан, посъветва министъра си Борисов С размяна на реплики и остър спор между премиер и екоминистър започна в сряда заседанието на кабинета. Ябълката на раздора бяха багерите в Рила и спреният проект в националния парк под Седемте рилски езера

Морски имоти между 5 и 69 лв. на квадрат разпродават военните

Морски имоти между 5 и 69 лв. на квадрат разпродават военните

Искат да изкарат поне 13 млн. лв. от 13 бивши поделения, най-скъпата сделка ще е в Лом Апетитни имоти във Варна и Балчик на цена между 5 и 23 лв. на квадратен метър е обявило за продажба Министерството на отбраната. Търгът е насрочен за средата на юли в София. Това става ясно от обява на военните за продажба на 13 бивши поделения. Поне 13,339 млн

"Майкрософт" затваря магазините си по целия свят

"Майкрософт" затваря магазините си по целия свят

От "Майкрософт" заявиха, че ще затворят магазините си по целия свят, с изключение на четири места, които ще бъдат трансформирани в "центрове за опит", премествайки своите търговски операции в интернет. Този ход означава, че приблизително 100 магазина на компанията, затворени поради пандемията, няма да отворят отново

Чешки милиардер купи дял от Fibank

Чешки милиардер купи дял от Fibank

Банката увеличава своя основен капитал със 195, 424 млн. лева Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си, съобщиха от финансовата институция, след като инвеститорите са платили книжата от новата емисия. Освен Българската банка за развитие, която е с 18,35% дял, като акционер влиза и Valea Foundation със 7,87%

Пътуващите за Гърция трябва да попълват специален формуляр

Пътуващите за Гърция трябва да попълват специален формуляр

Пътниците, идващи от чужбина, ще трябва да попълнят подробен формуляр, като посочат държавата, от която са дошли и адреса на престоя си в Гърция. Това са част от мерките за ограничаване разпространението на коронавируса, тъй като от 1 юли всички летища в страната ще бъдат отворени, съобщи днес „Катимерини”, предава Канал3

Кметът на Перник си вдигна заплата от 2600 на 6000 лв.

Кметът на Перник си вдигна заплата от 2600 на 6000 лв.

На днешната сесия на общинския съвет в Перник кметът Станислав Владимиров вкарва докладна записка, с която предлага да му се увеличи заплата от 2800 лв. на 4800 лв. В икономическата комисия обаче съветниците от БСП предлагат промяна на решението и заплатата му да стане почти 6000 лв.  По време на заседанието на местния парламент "за "

"Северен поток 2": Санкциите на САЩ блокират инвестиции в размер на 700 млн. евро

"Северен поток 2": Санкциите на САЩ блокират инвестиции в размер на 700 млн. евро

Компанията Nord Stream 2 AG, която отговаря за проекта за газопровода "Северен поток 2", заяви в сряда, че допълнителните санкции, които САЩ могат да наложат върху проекта, вероятно биха блокирали инвестиции на стойност приблизително 700 милиона евро, предава БНР. Подобна мярка от Вашингтон "би засегнала пряко над 120 компании от повече от 12

Затварят кухнята на фирмата, доставяла развалена храна на пациенти в болници

Затварят кухнята на фирмата, доставяла развалена храна на пациенти в болници

Затварят кухнята на фирмата, доставяла развалена храна за едни от най-големите болници в София. от Агенцията по храните направиха проверка и откриха множество нарушения, предава Нова тв. „Екип от инспектори е извършил проверка в обекта, където се приготвя храната. Установени са редица груби хигиенни нарушения

Най-коментирани

Ангелкова: Очакваме повече туристи не само по морето, а и във вътрешността

Ангелкова: Очакваме повече туристи не само по морето, а и във вътрешността

Надявам се през юли и август да започнат да се възстановят пътуванията и да има повече туристи не само по Черноморието, но и във вътрешността на страната. Очакваме решението на Европейската комисия за пътуванията на туристите от трети страни, защото за нас са важни пазари като Русия, Турция, Украйна, Молдова, Беларус, Израел

Петролната асоциация: Има опасност от недостиг на горива в страната

Петролната асоциация: Има опасност от недостиг на горива в страната

Има опасност през есента да се стигне до недостиг на горива в страната. За това предупреди юристът на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, цитира думите му БНР. Причината е, че те няма да могат да изпълнят новите изисквания за видеонаблюдение в данъчните складове до 13 септември, когато изтича срокът

Джеф Безос стана рекордно богат - с $ 489 млн. за 3 дни

Джеф Безос стана рекордно богат - с $ 489 млн. за 3 дни

Състоянието на изпълнителния директор на „Амазон“ Джеф Безос скочи до нов исторически рекорд от 171,6 милиарда долара, предаде агенция „Блумбърг“, като се позова на изчисления от изготвяния от нея рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Така според източника предишният рекорд, постигнат на 4 септември 2018 г

"Северен поток 2": Санкциите на САЩ блокират инвестиции в размер на 700 млн. евро

"Северен поток 2": Санкциите на САЩ блокират инвестиции в размер на 700 млн. евро

Компанията Nord Stream 2 AG, която отговаря за проекта за газопровода "Северен поток 2", заяви в сряда, че допълнителните санкции, които САЩ могат да наложат върху проекта, вероятно биха блокирали инвестиции на стойност приблизително 700 милиона евро, предава БНР. Подобна мярка от Вашингтон "би засегнала пряко над 120 компании от повече от 12

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Директорът на дирекция "Контрол" в централното управление на Националната агенция по приходите Васил Панов напуска системата на приходната агенция по свое желание, считано от днес. Това съобщиха от пресцентъра на НАП. "Ръководството на НАП благодари на г-н Панов за усилията и резултатите, постигнати за над 25 години работен опит в системата на

Полша: Идеите на ЕК за възстановяване на европейската икономика се нуждаят от промени

Полша: Идеите на ЕК за възстановяване на европейската икономика се нуждаят от промени

Вишеградската четворка (Унгария, Полша, Словакия, Чехия) възнамерява на предстоящата среща на върха на ЕС да представи свои идеи за изменения в плана на Европейската комисия за възстановяване на икономиката след коронакризата и новия бюджет на общността. Това заяви днес полският премиер Матеуш Моравецки на съвместна пресконференция с колегите си

От 1 август британците ще пътуват до Кипър без задължителна карантина

От 1 август британците ще пътуват до Кипър без задължителна карантина

Туристическият сектор в Кипър, блокиран заради коронавируса, получи добра новина от правителството, което разреши на туристи от Великобритания от 1 август да влизат на кипърска територия без задължителна 14-дневна карантина, предаде Асошиейтед прес. Здравният министър Константинос Йоану обаче каза, че изпълнението на това решение ще зависи от това

"Топлофикация Перник" с повече екогорива и най-ниски цени

"Топлофикация Перник" с повече екогорива и най-ниски цени

КЕВР одобри бизнес плана на дружеството Увеличаване на дела на екогоривата като природен газ и биомаса като заместители на въглищата - това е основния акцент в бизнес плана на "Топлофикация Перник". Той е бил утвърден от КЕВР в края на миналия месец. Според разчетите през 2024 г. за производството на топлинна енергия ще се използват 79% въглища

"Болкан Холидейз" отмени всички чартъри за България през лятото

"Болкан Холидейз" отмени всички чартъри за България през лятото

Най-големият туристически оператор у нас "Болкан Холидейз", който ежегодно води хиляди гости от Острова в черноморските и в зимните ни курорти, отмени всичките си чартърни полети за България през лято 2020, съобщиха от компанията на корпоративния си сайт. “Лично искам да благодаря на всички вас за изключителната подкрепа и разбиране

Ангелкова: Приемаме туристи от 35 страни без карантина

Ангелкова: Приемаме туристи от 35 страни без карантина

България е една от първите страни, които отвориха границите си за туристи още на 1 юни. Вече приемаме гости от 35 страни, за които е отворена държавата без влизане с карантина. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време на петъчния парламентарен контрол. По думите ѝ една от най-важните стъпки

Петролната асоциация: Има опасност от недостиг на горива в страната

Петролната асоциация: Има опасност от недостиг на горива в страната

Има опасност през есента да се стигне до недостиг на горива в страната. За това предупреди юристът на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, цитира думите му БНР. Причината е, че те няма да могат да изпълнят новите изисквания за видеонаблюдение в данъчните складове до 13 септември, когато изтича срокът

Премиерът открива логистичен център в Пазарджик

Премиерът открива логистичен център в Пазарджик

Премиерът Бойко Борисов току-що пристигна в Пазарджик, където ще открие логистичен център. Борисов е придружаван от финансовия министър Владислав Горанов, двамата бяха посрещнати от кмета на града Тодор Попов. Логистичният център е изграден от дъшерна комапия на немски консорциум, който има завод за авточасти в Пазарджик

Екоминистърът за отпадъците : Бизнесмени заравят, държавата чисти

Екоминистърът за отпадъците : Бизнесмени заравят, държавата чисти

Червен бряг е това, което се случва в цялата страна от години. Има фирми, бизнесмени, които внасят отпадъци и после не ги преработват. Това заяви пред БНТ министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Аз няма да казвам имена, разследващите органи ще кажат. Затворили сме вече една площадка, подготвили сме още две да им се отнемат

"Енерго-Про" предупреждава клиентите за фишинг атаки от името на компанията

"Енерго-Про" предупреждава клиентите за фишинг атаки от името на компанията

Недобронамерени лица приканват по имейл за споделяне на банкови детайли  В "Енерго-Про" са постъпили сигнали от клиенти за получени имейли от нейно  име, които съобщават за „надвзети“ суми и приканват за споделяне на лична информация и последване на зловреден линк с цел възстановяване на сумите, съобщават от компанията

Ангелкова: Кандидатстването за субсидия за чартърите ще е максимално улеснено

Ангелкова: Кандидатстването за субсидия за чартърите ще е максимално улеснено

Изключително важно е да продължим да представяме България като сигурна туристическа дестинация, случилото се в световен мащаб и отражението му върху туризма не можеше да бъде предвидено и влиянието на пандемията върху сектора ще е с дълготрайни последици. Ще трябва да свикнем да работим в тази ситуация

Чешки милиардер купи дял от Fibank

Чешки милиардер купи дял от Fibank

Банката увеличава своя основен капитал със 195, 424 млн. лева Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си, съобщиха от финансовата институция, след като инвеститорите са платили книжата от новата емисия. Освен Българската банка за развитие, която е с 18,35% дял, като акционер влиза и Valea Foundation със 7,87%

Гърция забранява влизане от Маказа от 6 юли

Гърция забранява влизане от Маказа от 6 юли

Правителственият говорител на Гърция Стелиос Пецас настоява да се забрани български туристи да влизат през граничния пункт Маказа-Нимфея от 6 юли, понеделник, а преходният период да бъде до 5 юли. Това стана ясно от негово изявление, цитирано от електронната медия Хronos.gr. Пецас припомни, че от България в Гърция може да се влиза само през пункта

Кметът на Перник си вдигна заплата от 2600 на 6000 лв.

Кметът на Перник си вдигна заплата от 2600 на 6000 лв.

На днешната сесия на общинския съвет в Перник кметът Станислав Владимиров вкарва докладна записка, с която предлага да му се увеличи заплата от 2800 лв. на 4800 лв. В икономическата комисия обаче съветниците от БСП предлагат промяна на решението и заплатата му да стане почти 6000 лв.  По време на заседанието на местния парламент "за "

"Фейсбук", "Епъл","Гугъл" и "Амазон" се отправят към Конгреса на САЩ

"Фейсбук", "Епъл","Гугъл" и "Амазон" се отправят към Конгреса на САЩ

Ръководителите на най-големите компании в Силициевата долина - "Фейсбук", "Епъл","Гугъл" и "Амазон", ще присъстват на изслушванията в Конгреса на САЩ, за да дадат показания за антитръстовите разследвания, съобщава CNBС. За първи път в историята Марк Зукърбърг (Facebook), Тим Кук (Apple), Сундар Пичай (Google) и Джеф Безос (Amazon) се събират пред

"Тесла" прави 3D принтер за молекули, ще помага за ваксина срещу COVID-19

"Тесла" прави 3D принтер за молекули, ще помага за ваксина срещу COVID-19

Компанията "Тесла" (Tesla Inc) изгражда 3D мобилни принтери за молекули, за да помогне на немската компания CureVac да разработи потенциалната ваксина срещу Covid-19, написа в Туитър изпълнителен директор на производителя на електрически автомобили Илон Мъск, предаде БТА. CureVac, биофармацевтична компания със седалище в Тюбинген, заяви