Най-много ще са в София и Пловдив

Строят се повече и по-големи жилища въпреки кризата. Според данните на НСИ разрешителните за жилищни сгради са се увеличили с 25% през третото тримесечие на годината спрямо предходното. Жилищата в тях са с 25,1% повече, а общата им застроена площ - със 17,1 на сто.

Има издадени разрешителни за 1696 сгради със 7414 жилища в тях и 964 166 кв. м разгърната застроена площ. Най-много ще се появят в София - 301 сгради с 2141 жилища в тях, следват Пловдив с 257 сгради и 1613 домове, Варна - 128 с 1003 апартамента, Благоевград - 116 сгради с 270 жилища.

Всъщност издадените през третото тримесечие разрешителни за жилищни сгради са най-много от 2015 г. насам. Подобен бум се е наблюдавал единствено през третото тримесечие на 2018 г. и през второто на 2017 г., но и тогава броят им е по-малък отсега.

На годишна база увеличението е с 4 на сто. За сметка на това жилищата в тях намаляват със 17,8%, а общата им площ - с 13,2%.

Разрешителните за административни сгради и офиси намаляват с 9,7% до 28 здания спрямо предходното тримесечие, но пък площта им се увеличава с цели 157,6% до 47 213 кв. м. 1121 нови други сгради предстоят да бъдат построени с обща площ от 505 065 кв. м. При тях също има увеличение - с 19,9% на разрешителните и с 18,1% на площта.

Същевременно през лятото е започнал строежът на 1282 жилищни сгради с 5899 жилища в тях с обща застроена площ от 726 896 кв. м, както и на 25 административни или офис сгради и 624 други здания. Започнатите конструкции са повече спрямо предишното тримесечие със средно около 18%. На годишна база също има ръст - с 11 на сто при жилищните сгради, а при административните - с 92,3%.

Най-много са започнатите строежи в Пловдив, София, Варна и Стара Загора.

За високото търсене на жилища свидетелстват не само многото строежи, но и нивата на цените им, които се качват спрямо миналата година с между 4 и 7%. Средната цена на кв. метър в София през септември е 1267 евро, докато преди година е била 1206.