Газът не заобиколи България, страната ни е център за разпределение

  • 0
authorАвтор: 24 часа

Газът не заобиколи България, страната ни
е център за разпределение

Линейната част на газопровода “Балкански поток” бе построена скоростно, въпреки пандемията работата по трасето не спря.

До средата на 2022 г. газовите тръби, които свързват българската система със съседните, се очаква да бъдат готови с приключването на проектите за връзките с Гърция и Сърбия и на проекта “Балкански поток”, наричан от някои продължение на “Турски поток”. А с това на картата на България се очаква да има газ от три континента.

Още от времето на социализма страната ни има газови магистрали към Турция, Гърция и Македония и трансбалкански газопровод, който обаче 100% бе резервиран от “Газпром” за пренос на горивото от Русия, през Украйна, към България и от страната ни към трите съседни държави.

И точно затова тя бе изолирана от достъп до всякакви други газови потоци освен от Русия. Опит да се разчупи тази зависимост беше замисленият от 2002 г. газопровод “Набуко” за транспортиране на газ от Азебрайджан през България към Европа. Но през 2013 г. проектът “Набуко” бе изоставен след 11 г. търсене на финансиране. Причината - консорциумът “Шах Дениз 2” взе решение газът от едноименното находище в Азербайджан да се транзитира към Европа по Трансадриатическия газопровод през Гърция към Италия. Така азерският газ предпочете друг маршрут.

Газопроводът “Южен поток”, по който трябваше да минава руски газ през Черно море и през България към Сърбия, за да стигне Европа, година по-късно също спря. “Газпром” започна “Турски поток”, а за продължението му към Европа се състезаваха България и Гърция и страната ни спечели надпреварата. Така бе елиминирана възможността България да бъде заобиколена от газовите потоци.

На 1 януари 2020 г.

спря транзитът на руски газ

през Украйна и България към Турция, Гърция и Македония. Но българската преносна система беше готова и пое от юг количествата газ за България, Гърция и Македония. “Булгаргаз” получава природен газ на пункт за доставка “Странджа”. Това доведе до икономии за компанията, а инфраструктурата на “Трансбалканския газопровод” може да се използва за доставки през България за Румъния и Украйна.

На минус сме с 13 млрд. куб. м транзит за Турция, която получава гориво по “Турски поток”. През февруари миналата година енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че държавата ни губи 110 млн. долара на година. Те ще бъдат компенсирани след завършване на компресорните станции по “Балкански поток” с транзит към Сърбия, Унгария и до хранилището “Баумгартен” в Австрия.

С реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница (“Балкански поток” - бел. ред.) страната ни запази мястото си на надежден партньор в преноса на природен газ не само за съседните държави, но и за страните от Централна Европа. Смени се посоката на транзита – вместо към Турция, към Централна Европа.

Новите точки на междусистемно свързване, резултат от реализацията на проекта,

разполагат със

значителен свободен

капацитет за пренос на газ,

достъпен за всички желаещи пазарни участници чрез прозрачни търгове. Свободни са над 2 млрд. куб. м на година от входния капацитет на българо-турската граница, близо 3 млрд. от изходния и 11 млрд. от входния на българо-сръбската граница. Газовата инфраструктура е с дължина от над 470 км. По нея все още се изграждат две компресорни станции – “Нова Провадия” до варненското село Ветрино, и “Расово” край Медковец. В газопровода са инвестирани 2,6 млрд. лв., а очакваните приходи са за 9 млрд. лв. за период от десет години, а инфраструктурата ще се използва над 35 г.

През февруари 2015 г. в София се проведе среща на високо равнище за газовите връзки в Източна и Централна Европа. Тогава премиерът Бойко Борисов за първи път лансира идеята за газов хъб, с който България да стане разпределителен център на Балканите. Същата година той рисува хъба, за да го обясни на тогавашния председател на ЕК Жан Клод Юнкер, а той си слага импровизирания чертеж в рамка. На нея Борисов е начертал газовите потоци.

Връзката с Румъния е готова, на 1 ноември 2019 г. Румъния откри и компресорната станция “Подишор”, част от газопровода, свързващ България, Румъния, Унгария и Австрия.

С нея капацитетите за пренос съответно от Румъния към България e повишен от 0,15 до 2,55 млн. куб. м на ден, а от България към Румъния - от 0,7 до 2,5 млн.

Интерконекторът с Румъния е първата въведена в експлоатация междусистемна връзка на България със съседна страна.

Идеята за хъба възражда и забързва връзката с Гърция от Комотини до Стара Загора.

На нея се разчита да осигури връзката с Трансадриатическия газопровод и с терминала за втечнен газ при Александруполис и по нея да се транспортира газ от Азербайджан и американски газ от терминала.

В концепцията за газовия хъб терминалът за втечнен газ край Александруполис, в който “Булгартрансгаз” участва с 20% от акционерния капитал, играе важна роля.

Българското участие е

стратегически важно за

енергийните доставки

за страните в региона. Благодарение на терминала те ще получат възможност пълноценно да се възползват от растящия пазар на втечнен природен газ и от конкурентните цени, които той предлага.

Чрез съществуващата мрежа на “Булгартрансгаз” газът от терминала може да бъде доставян за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. На 28 януари 2021 г. беше финализирана сделката за участие на “Булгартрансгаз” в проекта. Дружеството бе вписано като пълноправен акционер с всички произтичащи права и задължения. Независимата система за природен газ “Александруполис” е модерен високотехнологичен проект за

плаващ терминал за

втечнен природен газ

(LNG). Планираният капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на 6,1 млрд. куб. м годишно. Капацитетът за съхранение е 170 хил. куб. м.

Той е в синергия с подземното газово хранилище в Чирен, чийто проект за разширение стартира. Той предвижда увеличаване на капацитета за съхранение от 550 млн. на 1 млрд. куб. м природен газ и увеличаване на дебита на добив и нагнетяване до 8 – 10 млн. куб. м на ден при сегашните 4,7 млн. Осигуряването на допълнителен обем за съхранение ще насърчи търговията с природен газ, ще повиши пазарната конкуренция и ще допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар.

Цялостната концепция за хъба “Балкан” предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата инфраструктура

да се свържат пазарите на

природен газ на страните в

Централна и Източна Европа

Той се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимносвързан общоевропейски енергиен пазар

И въпреки че някои от проектите не са завършени, а други са пред старта си, то страната

разполага за първи път с

различни източници,

възможности за пълно покриване на потреблението и независими един от друг алтернативни маршрути. През 2019 г. над 18% от доставките на газ за България бяха от алтернативни източници. През 2020 г. беше постигната още по-висока степен на диверсификация на доставките – над 25% от националното потребление на природен газ беше осигурено от различни от Русия източници. На 1 юни 2019 г. за първи път в страната бяха доставени количества втечнен природен газ от САЩ - 140 млн. куб. метра.

Диверсификацията имаше важен принос и за реализираното през изминалата година значително намаление на цената на газа на българския пазар. 

Връзката със Сърбия ще се строи след 2 месеца 

Газовата връзка със Сърбия (IBS) най-после стартира. Тя ще е с капацитет за пренос на 1,8 млрд. куб. м на година и с възможност за реверсивен поток. Със съгласието на ЕК “Булгартрансгаз” е определен за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора. Крайният срок за въвеждане в експлоатация е средата на 2022 г.

Проектът предвижда изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на “Булгартрансгаз” при Нови Искър. Линейната част е около 62 км на българска територия до сръбската граница; Ще има две автоматични газорегулиращи станции, една газоизмервателна - “Калотина”, и две газопроводни отклонения за Сливница и Драгоман. На сръбска територия дължината е 108 км.

През януари 2021 г. “Булгартрансгаз” обяви процедура за избор на изпълнител от проектиране до ключ за газопровода. Прогнозната стойност за строителство е 143 559 450 лева без ДДС.

На 22 февруари 11 консорциума подадоха оферти да построят газовата връзка със Сърбия. Това са големи български фирми и чужди компании. Сред тях са саудитската “Аркад”, която в момента строи “Балкански поток”, италианската “Бонати”, канадска, македонска, румънска и др. Сред кандидатите са и фирми, които искаха и компресорните станции по “Балкански поток".

Четири дни след отваряне на офертите на кандидатите - на 26 февруари, в София дойде сръбският вицепремиер и министър на минното дело и енергетиката Зорана Михайлович. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова я заведе на точката на свързване и мястото, където ще бъде изградена газоизмервателна станция на интерконектора в района на Калотина. Преди това Михайлович се срещна и с премиера Бойко Борисов. Договорката е да се създаде работна група между двете страни, която оперативно да ускори изграждането на интерконектора. Защото без партньорство със сръбската страна какво от това, че тръбата ще стигне до границата.

Петкова припомни, че 27 млн. евро от финансирането е по Механизма за свързване на Европа, а 2,7 млн. евро по ОП “Иновации и конкурентоспособност”. Според шефа на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов построяването на газовата връзка ще осигури възможност на Сърбия да получава газ и от терминала край Александруполис, където нашите западни съседи също са заявили капацитет.

Очаква се строителството да започне през май и интерконекторът да бъде завършен до май 2022 г. 

Намериха как 

от Азербайджан

да влезе у нас

– позволи го

модернизацията

на компресорни

станции

Забавянето на газовата връзка с Гърция заради пандемията от COVID-19 накара “Булгартрансгаз” и “Булгаргаз” да намерят друг маршрут за доставка на газ от Азербайджан. Така от 31 декември 2020 г. България започна изпълнението на договора между “Булгаргаз” и AGSC за доставка на азерски газ. Това стана възможно заради инвестициите в разширение на мрежата и увеличения капацитет на входна точна Кулата-Сидирокастро, както и след явяването на “Булгаргаз” на търга на гръцкия газов оператор ДЕСФА за резервиране на капацитет и подписания договор. От 1 април 2019 г. капацитетът на входната точка Кулата-Сидирокастро за пренос в посока от Гърция към България беше повишен от 1 до 4,4 млн. куб. м на ден, а от 1 януари 2020 г. – до 6,1 млн. куб. м.

След като през тази точка бяха осъществени доставките на втечнен газ за България през 2019 г., от 31 декември 2020 г. тя осигурява вноса на азербайджански газ от трансадриатическия газопровод - значима крачка за реализацията на основната стратегическа цел на правителството за диверсификация на източниците на природен газ за българския пазар на конкурентни цени.

Това е един от резултатите от последователната модернизация на компресорните станции. 80% от компресорните станции в региона се намират именно в България. През 2016 г. завърши модернизацията на компресорните станции “Петрич”, “Лозенец”, “Ихтиман” на обща стойност над 220 млн. лв. Бяха монтирани 6 най-съвременни нискоемисионни турбокомпресорни агрегати на американската фирма SOLAR Turbines.

В момента по график се изпълнява и втората фаза от модернизацията – предвижда се интегриране на 4 газотурбокомпресорни агрегати в компресорните станции “Лозенец”, “Петрич”, “Ихтиман” и “Странджа”. Инвестицията е за 152 млн. лв. Със завършването на втория етап от модернизацията на компресорните станции те ще бъдат приведени в пълно съответствие с екологичните изисквания, както и ще бъде повишена експлоатационната им надеждност, безопасност и ефективност.

Компресорните станции бяха реверсирани с цел осигуряване на възможност за двупосочен пренос на природен газ и подобряване на междусистемната свързаност чрез усилване и развитие на връзките със съседните страни.  

Газовата борса

тръгна преди

година, вече

има 40 търговци

На 9 декември 2019 г. на газовата борса в България, наречена “Газов хъб Балкан”, беше проведен първият търг.

За над година от съществуването ѝ се наблюдава прогресивно нарастване на броя на членовете на борсата - към момента те са над 40, повечето от които са активни в борсовата търговия. От общия брой участници около 40% са международни компании с опит в търговията с природен газ на европейските пазари и богато портфолио, останалите около 60% от участниците са местни търговци на природен газ, сред които са и големи индустриални потребители в страната.

Налице е повишение на броя сделки и на изтъргуваните количества газ в сравнение със старта през януари 2020 г. Не на последно място е конвергенцията на цените, постигнати на “Газов хъб Балкан”, сравнени с развитите европейски хъбове. Едва година след старта си цените на българската платформа за търговия на природен газ са много близки, като в голяма част от случаите са дори по-ниски от тези, постигнати на Централно-Европейския газов хъб в Австрия.

Най-четени

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германският млекопроизводител “Меггле” се изтегля като млекопреработвател от нашия пазар и затваря завода си в Шумен, съобщиха от компанията. Това ще стане от 1 октомври, като мотивът е, че Meggle Group преструктурира бизнесоперациите си в цяла Югоизточна Европа. В същото време от компанията признават

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Компанията имаше бизнес у нас през 2014 г., но бе спряна Искат да се махне и синият талон към книжката на шофьорите Да се даде възможност на мобилни приложения за споделено пътуване като “Юбер” да се върнат на пазара у нас, но при определени условия. Това е едно от предложенията за промяна в Закона за автомобилните превози

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев станал жертва на измама и му отнели скъпа кола по документи. Ето какво разказва самият той във фейсбук профила си: "Искам да ви споделя за едно престъпление, на което станах жертва, и което мисля че няма как да се получи без участието на държавни институции. Брутално е и може да се случи на всеки от вас

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

Повече са фермите, които директно предлагат агнета и ярета за Великден и Гергьовден. В Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана заявка са подали собствениците на 17 ферми, с 6 повече от 2020 година. "Хората могат да са спокойни. Клането на животните се извършва под стриктен ветеринарен контрол

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

В АЕЦ "Козлодуй" започна днес плановият годишен ремонт на пети блок на атомната централа, съобщиха от централата. На блока ще бъде извършено презареждане на реактора за следващата горивна кампания и дейности, свързани с безопасността и с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение. Планирано е изпълнение на превантивно техническо обслужване

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

„Готвачът, който не иска да бъде шивач, не е добър шофьор.“ Така се шегува Фън Инцян, който следва свой бизнес път точно по този начин. Той завършва Университета за наука и технологии в гр. Чунцин в специалност „Металургия“, но продължава да обича селския живот, защото е израсъл на село. След дипломирането Фън Инцян работи две години в предприятие

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

Депутатите задължиха Бойко Борисов да им представи плана за възстановяване на 21 април Вместо дебат по същество - скандали и обиди  Не чуха призива на бизнеса за съгласие в полза на икономиката Май нито старите, нито новите народни представители чуха тревогите и призива на българския бизнес да загърбят скандалите и да се обединят в името на

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Общо инвестициите за зелен преход на икономиката са увеличени с близо 500 млн. до 3,8 млрд. лв., според третия вариант на плана за възстановяване Днес новият парламент за втори път ще дискутира плана за възстановяване, по който България може да получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно от ЕС и още над 8 млрд. като дългосрочни заеми

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Считано от понеделник, 19 април, посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала. Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес заповед

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

"НОЩ стартира с 4 лекари, хора от Външно министерство, Гранична полиция и полицията. Имахме задачи – да информираме правителството за движението на епидемията, което ще продължаваме да правим, и да координираме държавните институции". Това заяви  проф. Тодор Кантарджиев за "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVANEWS Според него моловете не са толкова

Най-коментирани

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

На 18 април в Хайнан бе открит Азиатският форум Боао, чиято главна тема тази година е „Огромните промени в света: Съвместно споделяне на постиженията от глобалното управление и изграждане на инициативата „Един пояс, един път““. В рамките на форума бяха представени и два доклада, в които се посочва, че през 2021 г

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

Фискалният резерв към 31 март тази година възлиза на 7 млрд. и 900 млн. лева, посочи министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев на пресконференцията в централата на ПП ГЕРБ. Той добави, че в началото на следващата седмица фискалният резерв ще надхвърли 8 млрд. лева. "Ние имаме два пъти по-голям фискален резерв от минимално изискуемия фискален

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнесът и синдикатите искат още 1,5 млрд. лв. да бъдат прибавени към 12-е млрд. лв. в плана за възстановяване и устойчивост. Това заявиха представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, КТРИБ, БСК и БТПП и на синдикатите - КНСБ и "Подкрепа", на пресконференция. Те оповестиха и обръщение към парламентарно представените партии в

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

"Ударът на века с криптовалута", пише в заглавие турският в. "Сабах" тази сутрин. "Светът на дигиталните пари се разтресе от най-голямата измама в историята на републиката", предаде БТА.  Вестникът съобщава за предполагаемата измама на платформата за криптовалута Thodex, чиито потребители се оплакаха, че нямат достъп до авоарите си

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

Проектът “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ бе представен в Деня на Земята. Проектът е по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Идеята е да се формира у гражданите екологично отношение към отпадъците

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

ДФ „Земеделие” изплати 480 436 511 лв. за Кампания 2020 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане получиха 54 650 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики, съобщиха от ДФЗ

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Трябва да има комитет за наблюдение, които да е в тесен контакт с консултанта, за да може да следим неговата работа и за всяко негово действие, категоричен е лидерът на БСП - София Работата на консултанта трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“. Работата му не бива да доведе до приватизация

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

„Отпускаме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 400 000 лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери независимо от размера на техните пенсии“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на извънредното правителствено заседание, което се проведе днес чрез видеоконферентна връзка

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

Бюджетният дефицит в ЕС като цяло е нараснал до 6,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а в еврозоната - до 7,2 на сто през 2020 година, съобщи европейската статистическа служба Евростат. Същевременно държавният дълг е нараснал до съответно 90,7 на сто и 98 на сто на фона на пандемията от коронавирус и мерките

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

За да се възползваме пълноценно от Плана за възстановяване и устойчивост и от новата 7-годишна рамка за европейско финансиране, е необходимо стабилно правителство с разумни политики, казва бившият финансов министър Още акценти: Може би ще се наложи актуализация на бюджета от следващото правителство Опитът показва