РИОСВ разреши новото трасе с дължина 1420 метра

РИОСВ разреши на ТЕЦ „Бобов дол” да изгради гтрасе от 1420 м, с което да се вкара газ в централата. От екоинспекцията са преценили, че няма нужда от извършване на екологична оценка на проекта, тъй като няма вероятност инвестиционното намерение да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

От „Булгартрансгаз” вече са потвърдили, че централата може да се присъедини към мрежата. Факт е и договорът с газовото дружество за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Планира се за 2022 г. към тецът да тръгнат 99 000 хил. куб. м годишно синьо гориво, на следващата година да са  165 000 хил. куб. м, а през 2024-а - 168 000 хил. куб. м. Има и сключен договор с „Черноморска газова компания” за извършване на дейностите по предпроектно проучване, геодезични дейности, устройствено планиране и инвестниционно проектиране.

Планът за газификация на централата минава през три етапа. Първият е именно присъединяването към националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” и осигуряването на синьо гориво за нуждите на ТЕЦ-а. Вторият включва въвеждане в експлоатация на газова система на площадката на централата и захранване на разпалващите газови горелки на парогенераторите. А третият- монтиране на газобутални двигатели с мощност 9 MW и със сумарна електрическа мощност на новите машини 39,92 MW.

Новото трасе ще минава през земеделски земи в землищата на селата Палатово и Големо село, за което Общинските съвети в Дупница и Бобов дол вече дадоха разрешение. Със стартирането на проекта се предвижда изграждането на газово отклонение от магистралния газопровод за Северна Македония, който отстои на по- малко от 1 км от централата.

В последната година ръководството на централата даде заявка за обръщане на посоката към зелената енергия. Директорът инж. Любомир Спасов обяви веднага, след като зае поста, че целта е преминаване на ТЕЦ-а на газ, а в по- далечно бъдеще на водород.

В ход е и проект за изграждането на фотоволтаичен парк на терени, които представляват стар сгуроотвал