Предлага се данък устойчивост, който да направи вредните за климата продукти по-скъпи и по-малко привлекателни

Забрана на полетите на къси разстояния в ЕС с цел намаляване на замърсяването - това е едно от основните искания на гражданите, изразени в платформата на Конференцията за бъдещето на Европа относно околната среда и вредите, които транспортът нанася. Голяма част от предложенията се отнасят до промяна на транспортните системи с цел намаляване на замърсяването. Участниците подчертават, че пандемията вече е довела до свиване на авиационния сектор.

“Климатичната криза е неотложна и просто нямаме време да се справим с нея и да изчакаме плановете за неутралност по отношение на климата да достигнат своята пазарна зрялост след 10 години или повече. Ако искаме да постигнем нашите европейски цели за неутралност по отношение на климата и да оцелеем на тази планета, се нуждаем от помалък въздухоплавателен сектор. Ограниченията на пандемията от коронавирус започнаха процес на свиване на авиационната промишленост – този свиващ се процес трябва да продължи в името на нашето бъдеще”, пише Мелани Грангер в платформата. Тя има и конкретни предложения - ЕС да забрани всички полети на къси разстояния междудестинации, които гражданите могат да достигнат в рамките на 5 часа с влак. Така

ще бъде спестено и чакането

при транзитно преминаване през летищата

“Забраната на полетите на къси разстояния е въпрос, свързан с единния европейски пазар, и следователно е в ръцете на ЕС”, подчертава европейката, направила предложението.

От създаването на платформата темата “Изменение на климата и околна среда” е генерирала общо 4956 коментари, идеи и прояви. В различните мнения участниците често изразяват загрижеността си относно глобалното затопляне и последствията от него, призовавайки правителствата да предприемат незабавни конкретни действия.

Като цяло се наблюдава силна подкрепа за подобряване на системите за обществен транспорт в Европа. По-конкретно широко се обсъжда обща европейска железопътна мрежа. Един от европейците предлага да се въведе интегриран билет на ЕС, който да бъде безплатен в градовете. Има повтарящи се предложения за разширяване на мрежите за бързи влакове. “Необходимо е разработване на високоскоростни железопътни връзки (т.е. най-малко 400 км/ч) междуключови европейски градове или поне между всички столици, така че тя да може да бъде реална алтернатива на вътрешните за ЕС полети”, предлага Пьотър Ковалик и допълнително настоява за безжични интернет връзки във всички влакове, както и насърчаване на нощните връзки в целия ЕС.

Мнозина европейски граждани предлагат да се въведе данък за устойчивост, който да направи вредните за климата продукти поскъпи и така те да станат по-малко привлекателни както за потребителите, така и за производителите. Още повече че това също би осигурило на ЕС допълнителни приходи, които да инвестира в мерки за устойчивост, като например закупуване на електрически автомобили и инсталиране на слънчеви панели в частни домове.

“Целта на този данък е да действа възпиращо. Как ще функционира? За всеки продукт следва да се определи срок за подновяване. Да вземем за пример смартфоните. Подновяването без допълнителен данък да се разрешава след период от 2 години. Ако искам да сменя телефона си преди 2-годишния период, ще ми бъде наложен данък заради свръхпотребление. Целта не е да се наложи данък, за да се спечелят пари. Целта е да се намали свръхпотреблението.” Така Ензо Жанет описва подробно своето предложение на платформата. Някои участници отиват още по-далеч, като предлагат да се въведат квоти за максимално потребление и производство.

Конкретно по отношение на хранителните отпадъци един от гражданите подчертава, че 40% от цялата храна, произвеждана в света, никога не достига до нас и че това причинява 10% от всички глобални емисии на парникови газове.

Друг участник посочва необходимостта от повече информация относно рециклирането, за да се насърчи тази практика от ранна възраст. Предлага се въвеждането на

европейска интегрирана

система за връщане на бутилки

въз основа на немския модел. Приложимостта на темата за рециклирането е отразена и в организираните прояви, като например дискусия с участие на възрастни граждани за обсъждане на различни методи за рециклиране.

В рамките на подтемата за въздействието на потреблението върхуоколната среда е повдигнат въпросът за съответствието на вносните стоки със стандартите на ЕС. Например един участник предлага да се забрани вносът на говеждо месо от Бразилия, което няма същата степен на проследимост като произведеното в ЕС. Появяват се призиви ЕС да полага повече усилия за насърчаване на храненето с продукти от растителен произход с оглед на опазването на климата и околната среда.