Хората, които в момента работят във въглищните централи, след затварянето им ще могат да продължат заетостта си в процеса по рекултивацията им, както и в новия завод за батерии, чиито изграждане се предвижда по плана за възстановяване.

Това обясни министърът на околната среда Борислав Сандов пред депутати на комисия в парламента. 

По Фонда за справедлив преход има предвидени допълнителни средства за извеждане от сегашните работни места на част от служителите, основно заети във въгледобива.

За рекултивация на въглищата ще са нужни хора със същата експертиза, които ги добиват, вероятно те ще могат да получат и същото възнаграждение. Най-вероятно операторите на въглищните централи ще бъдат ангажирани с тази дейност, допълни Сандов.

Имаме план и за удвояване на ВЕИ-тата в България до 2026 г., което също ще създаде работни места, каза още той. И уточни, че с темата донякъде се спекулира, тъй като и в момента централите изпитват недостиг на работна ръка, а голяма част от заетите вече са в предпенсионна възраст.

Държавният ТЕЦ "Марица-Изток 2" ще работи основно когато имаме нужда от енергия - през зимата, а през лятото хората ще имат алтернативна заетост. Това ще става плавно. Заводът за батерии за съхранение на енергия не само ще създаде заетост, но и ще компенсира дневните пикове от ВЕИ. Ако има много произведена енергия от тях през деня, тецът няма да се включва през нощта.  

Средствата от Фонда за справедлив преход ще бъдат достъпни през септември, тъй като все още се изготвят териториалните ни планове за трите района, които ще са засегнати от затварянето на въглищните централи - Кюстендил, Перник и Стара Загора. Те ще бъдат пуснати за обществено обсъждане през юни.

Принципът на териториалните планове е да създават алтернативна заетост, модернизация и намаляване на ефектите от въглищния сектор, по-добра интеграция и икономическо развитие на регионите, като те стъпват на анализ на PwC. Идеята е да се сменят горивните централи на големите тецове, включително на частните, за да се намалят емисиите. 

Сандов беше категоричен, че затварянето на ТЕЦ "Марица 3" е заради системно замърсяване с въглероден диоксид. Това не е повлияло на цените на енергията и на микса, а затварянето е до отстраняване на нарушението.

По 3 от наказателните процедури България вече е изпълнила ангажиментите си - за шума от неоторизирани източници, за изготвяне на карта за районите с риск от наводнения и за морското докладване. С промените в Закона за опазване на околната среда, които би трябвало да се приемат от Народното събрание утре, ще се решат още 3 процедури, а с приеманто на Закона за ГМО, който беше приет в комисията - още една. На експертен съвет в МОСВ преди внасянето му в НС е и Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който ще се изчисти още една наказателна процедура. 

Все още собственикът на кораба "Вера су" не е поискал от МОСВ да установи дали пренасяният азотен тор е отпадък или продукт. Това е необходимо, за да може министерството да установи каква е щетата и да предяви претенции. В момента товарът се намира в завода "Терем", каза още Сандов.