Единадесет водещи производители на етерични масла у нас се обединиха в сдружение "Дестилирано в България" в Стара Загора. Целта на обединението е да създаде условия за устойчиво развитие на етерично-маслената промишленост в страната, като съдейства за решаването на общите проблеми в сектора, създаването и внедряването на единни стандарти, насърчаване на образователната и научноизследователска дейност и издигане имиджа на страната като доставчик на етерични масла.

Сдружението обединява дестилерии с общ преработвателен капацитет над 630 куб. метра, а преработваните култури включват маслодайна роза, лавандула, маточина, бял равнец, салвия, тамян, смирна и др. Сдружението е готово да приеме в редиците си всички дестилатори на етерично-маслени култури в страната, които отговарят на условията за членство и приемат етичния му кодекс. За председател на неговия УС бе избран Николай Вълканов. 

"България е водещ световен производител на розово, лавандулово и други етерични масла и нашето качество се цени високо от международните клиенти. Същевременно секторът е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с растящи производствени разходи, липса на работна ръка и потиснати цени. От изключителна важност е да съхраним това емблематично за България производство и да го издигнем, като работим за създаването на стандартизирани продукти, подпомагаме научната и развойната дейност за постигането на конкурентни предимства", заяви Вълканов.

Износът на етерични масла от България се е утроил през последното десетилетие, като през 2021 г. неговата стойност възлиза на над 100 млн. щатски долара, по данни на ИнтелиАгро. Секторът е експортно ориентиран, като положителното му търговско салдо за миналата година е 94 млн. щатски долара.