Шефката на Патентното ведомство Таня Найденова посрещна в София председателя на Апелативните състави на службата на ЕС по интелектуална собственост

Делегация, водена от председателя на Апелативните състави на службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС) Жоао Неграо посрещна в сряда новоназначеният председател на Патентното ведомство Таня Найденова.

Неграо е у нас за първи път, за да представи на конференция визията на организацията за следващите години.

Основните му приоритети за следващите 5 години са подобряване на качеството на решенията на съставите, хармонизиране на практиката в отделните държави, повишаване на прозрачността и контрола, по-засилено алтернативно разрешаване на споровете за търговски марки и промишлен дизайн, както и по-силно сътрудничество с външни партньори като съдилища и потребителски организации.

На събитието бяха представени и последните развития в съдебната практика по абсолютни и относителни основания за отказ, алтернативно разрешаване на спорове и приноса на апелативните състави за последователното прилагане на правото на ЕС във връзка с марки и промишлени дизайни.

Апелативните състави отговарят за вземането на решения по жалби срещу решения на първа инстанция, взети от СЕСИС, във връзка с марки и регистрирани дизайни в Европейския съюз.

“От съществено значение за притежателите на европейски марки и промишлени дизайни е сближаването на апелативните състави на СЕСИС със съставите на страните членки, за да подобрим качеството на предоставяните услуги”, подчерта Таня Найденова.

Тя е председател на ведомството от началото на юни, като е заемала този пост и през 2014 г. Между 1998 и 2014 г. Найденова е представлявала в Патентното ведомство различни български и чуждестранни фирми.

Жоао Неграо е председател на апелативните състави от 1 април 2021 г. Преди това в продължение на 10 години е бил директор на отдела за Международно сътрудничество и правни въпроси в СЕСИС. В това време той успява да модернизира дейността на службата. Освен това ръководи създаването на програмата за сътрудничество, която хармонизира практиките на ниво ЕС в областта на интелектуалната собственост.