През третото тримесечие на 2022 г. се увеличават както превозените товари със 7,2 на сто, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт (с 4,6 на сто) в сравнение със същото тримесечие на 2021 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Превозените товари от речния и морския транспорт са с 41,8 на сто по-малко. Извършената работа, измерена в тонкилометри, също намалява с 48,3 на сто.

С 11,9 на сто нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през третото тримесечие на 2022 година. Извършената работа също бележи ръст от 43,2 на сто. Превозените товари от сухопътния транспорт са с 8,8 на сто повече, а извършената работа нараства с 6,4 на сто спрямо съответното тримесечие на 2021 година, предава БТА. 

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 9,7 на сто повече, а извършената работа нараства с 47,2 на сто спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

През третото тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 15,4 хил. пътници и с 907,2 хил. пътниккилометра.

През периода юли - септември 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили с 15,6 на сто повече пътници, а извършената работа нараства с 15,2 на сто.