Тази седмица Министерството на регионалното развитие ще отвори процедурата за енергийна ефективност за предприятията с ресурс от 235 млн. лв. по плана за възстановяване. 

Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева на конференцията "Парите по плана за възстановяване и европейските структурни фондове", организирана от КРИБ и "24 часа". 

Именно средствата за енергийна ефективност представляват много голям интерес, а МРРБ работи и с домакинства, и с малки и средни, както и големи фирми, както и с публичния сектор.

"Обявихме първата схема именно за енергийна ефективност в жилищните сгради – в последните 7-8 години сериозно работим с общините по този въпрос. Голяма част от тях вече имат доста опит и поддържат екипи за гражданите", заяви Георгиева. Паралелно с тази за гражданите започна и програмата за публични сгради. 

МРРБ работи и по оперативните програми. По стария програмен период на "Региони в растеж" ресурсът не е напълно изчерпан, като има нови 70 млн. лв. за финансови инструменти за градско развитие, ще има нови средства и към зоните за икономическо развитие и енергийна ефективност, ще сме по-гъвкави, за да обхванем всички желаещи, поясни Георгиева.

Скоро ще стартира и новата програма, която се основава на реформата за интегрирано развитие в градовете и на ниво региони и изграждането на партньорство между тях. През първото шестмесечие ще се обявят проектните концепции по мерките за интегрирани инвестиции за 1,4 млрд. лв., така че предстои интензивна работа с общинските власти и регионалните съвети за развитие.

Възможности за малкия и средния бизнес има и по програмите за трансгранично сътрудничество – макар че те са по-малки, има интересни мерки за партньорства с предприятия от съседните ни държави за енергийна ефективност, кръгова икономика, модернизация.