Според сигнали на членове на Федерацията на независимите синдикални организации в хранителната промишленост съществува голяма неравнопоставеност между българските производители и тези от чужбина и се дава сериозно предимство на вносните стоки за сметка на родното производство. От друга страна, според тях се наблюдава нарастване на цените на стоките от производител до магазина с 40%-50%, а в някои случаи дори до 100%, което трябва да бъде обект на проверка от контролните органи.

Това посочиха от федерацията на заседание на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество „Хранително-вкусова промишленост“, което се проведе днес в Министерството на икономиката.

От федерацията посочиха, че следва да се намерят механизми, чрез които да се насърчи изкупуването на българските стоки, както и контролните органи да следят по-задълбочено неравноправните клаузи в договорите за доставки, които се сключват с търговските вериги и които ощетяват малките търговци.

От бранша заявиха още, че се надяват държавата да ускори работата си по подготовка на новата нормативна уредба, в това число и за увеличаване на глобите при констатирани нарушения в магазините и търговските вериги и за усъвършенстване на контролните механизми. Представителите на бранша и синдикалните организации коментираха като сериозна пречка за развитието на отрасъла разделянето на компетенциите между различни институции, което затруднява добрата координация и ефективна подкрепа от страна на държавата.

Днешната среща е още една възможност да чуем всички мнения и да обсъдим по-задълбочено ситуацията в хранителната индустрия, която е в дневния ред на цялото ни общество. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Тя посочи, че от няколко месеца правителството работи ежедневно за овладяване на цените на хранителните продукти и диалогът с всички участници по веригата е изключително важен.

В заседанието участваха представители на Министерството на земеделието, Министерството на транспорта и съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, синдикати, водещи сдружения и асоциации в сектора, както и представители на едни от най-големите търговски вериги в страната.