Ще има 2 години срок за амнистията

Идеята да се издават актове за търпимост на големите инфраструктурни обекти, които държавата е допуснала в предишни години да се строят незаконно, обхваща не само магистралите, а всякакви обекти. Това стана ясно от разговори между служебния регионален министър Иван Шишков, представители на Асоциацията на българските застрахователи и пътния бранш.

От съобщението на МРРБ след срещата стана ясно, че ще има само един времеви прозорец от 2 години, в който

инвеститорите трябва да поискат търпимост

на построеното, т.е. неговото узаконяване.

Замисълът обаче е ДНСК да издава актовете за търпимост за строежите от първа, втора и трета категория, т.е. за големи инфраструктурни обекти, заводи и други големи строежи, а общините – за строежите 4-а, 5-а и 6-а категория. В 6-а категория, която е най-ниската, попадат например ремонтите, остъкляването на балконите, построяването на малки едноетажни постройки и т.н.

Когато идеята за търпимостта на завареното незаконно строителство бе обявена в края на миналата година от министър Шишков, той говореше само за незаконните магистрали, най-вече за “Хемус”, където от 2019 г. насам бе допуснато да се изграждат нови участъци, без да има издадено разрешително за строеж.

“Предвидили сме пълно обследване на всеки обект поотделно и търпимостта е приравнена към въвеждането в експлоатация. Даваме права на ДНСК

да събере пълна документация за обектите,

ще се правят конструктивни експертизи и геодезически заснемания, за да се уверим, че съответният обект отговаря на проекта и одобрените подробни устройствени планове.

Документи за търпимост ще има само след задълбочен анализ и след издаване на технически паспорт, което е вид гаранция за строителството”, разясни регионалният министър.

Според Константин Велев от Асоцията на застрахователите такива обекти са много скъпи и ще трябва да имат презастраховане. “За нас е важно в рамките на подобни процедура да можем да дадем достатъчно гаранции на презастрахователите дали са спазвани всички законови изисквания по тяхното изграждане”, коментира той.

Министър Шишков е казал пред застрахователите, че проблемни строежи има и по места в общините, като кметовете също би трябвало да прегледат подробно документите по големите си инфраструктурни обекти, където местната власт е възложител.

Когато в края на м.г. идеята за обявяване на строежи за търпими влезе в парламентарната регионална комисия, се състоя 3-часов дебат, но

депутатите гласуваха против

Основният мотив беше, че текстовете за законови промени трябва да са конкретно само за големи инфраструктурни обекти.

“Текстовете са доста всеобхватни и това може да отвори кутията на Пандора. Ако не бъде ограничен предметът, в него може да попаднат множество строежи”, каза тогава Андрей Цеков от ПП. Освен това се оказа, че далеч не всички големи строежи имат издаден акт за незаконно строителство.