Домакинствата на парно в София от днес ще могат да проследят в реално време потреблението на топлинна енергия в етажната собственост, в която е имота им, съобщават от "Топлофикация София". 

За целта клиентът трябва да е регистриран в „Моят портал“, така те ще могат и да получат данни за фактурираната енергия и годишно изравняване при тези, които са на прогнозен отчет.

Услугата даваща възможност за мониторинг, ще бъде достъпна за всички потребителите, захранвани от ТР „София” и ТР „София Изток” и част от ТР „Земляне“.

Абонатните станции в тези райони вече са присъединени към системата за управление и наблюдение SCADA, по която "Топлофикация София" работи активно през последните 3 години. Ползвайки новата функционалност клиентите ще могат да конфигурират предоставяните данни за имотите регистрирани в профила им в „Моят портал“, съобразно избрани от тях критерии, да проследяват и сравняват месечното и годишно потребление, както и да изтеглят избраната информация в табличен вид на собствено електронно устройство.

Новата услуга „Мониторинг и управление“ има атрактивен графичен интерфейс, чрез който предоставя на клиентите в реално време текущи данни и показанията на абонатните станции за обектите, описани в профила им „Моят портал“.

Клиентите ще имат информация за температура на подаващата вода от топлоизточника, зададената и текуща температура на водата за отопление и БГВ, външна температура на въздуха и показанията на топломера в абонатната станция. За удобство и възможност за сравнимост с предишни периоди информацията е предоставена схематично и графично.

С това нововъведение "Топлофикация София" прави поредната стъпка към разширяване на пакета от предоставяни електронни услуги, като дава възможност на клиентите да анализират, оптимизират и управляват ефективно потреблението на топлинна енергия в имотите си.