Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев участва в дискусия на министрите от ЕС в Брюксел за спешно решаване на проблемите на фермерите. Дискусията се състоя в рамките на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, което се провежда на фона на протести на фермери. Министрите обсъдиха необходимостта от бързи и ефективни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Министър Вътев припомни, че в България също имаше протести на фермери и заяви, че Европейската комисия следва да направи цялостна оценка на законодателството на Зелената сделка и въздействието ѝ върху селското стопанство в Европейския съюз. Заедно с това е необходимо да се предвиди клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия, която да гарантира спазването на идентични производствени стандарти за качество и безопасност на храните и от двете страни.

Той допълни, че предложените от ЕК мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани са стъпка в правилната посока, но счита, че биха могли да бъдат и по-амбициозни. Вътев коментира по отношение на условността, че трябва да се направи всеобхватен преглед на изискванията на всички стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и тяхната екологична полза на фона на динамиката на климатичните промени, пазарни дисбаланси и икономическа устойчивост на продоволствения сектор.

Българският аграрен министър посочи, че подкрепяме изменението на ДЗЕС 1, с което до някаква степен ще се облекчат животновъдите в контекста на преструктуриране на тяхната дейност. По отношение на ДЗЕС 6 Вътев каза, че България подкрепя предложението за преглед на възможните селскостопански практики за осигуряване защита на почвите с растителна покривка.

България продължава да настоява за преразглеждане на стандарти ДЗЕС 7 и 8 и през 2024 г., като счита, че диверсификацията има не по-малка роля от ротацията за постигане на екологичната цел на стандартите, а в същото време нейното контролиране административно е по-приемливо, посочи министърът.

По думите му наред с това редица административни мерки могат да бъдат предприети в краткосрочен план, като една от приоритетните мерки е отлагане на крайния срок, до който Системата за мониторинг на площ следва да бъде напълно функционална.

Министърът посочи, че в условията на нарастващи предизвикателства ЕС се нуждае от стабилна система, която да гарантира сигурност на доставките и достъпност на храните за гражданите, както и поминъка на фермерите. В тази връзка е от съществено значение да се постигне изравняване в нивата на директните плащания.

"България изразява готовност за съдействие в предстоящия процес на опростяване и очакваме конкретни предложения на ЕК за всяка една от посочените мерки, за да се компенсират загубите на земеделските стопани", каза в заключение министър Вътев.

Около 900 трактора, по данни на местната полиция, са пристигнали днес в Брюксел на продължаващите фермерски протести.

Фермерите са започнали да пристигат в Брюксел рано сутринта в очакване на срещата на министрите на земеделието на страните членки на ЕС. Най-сериозният въпрос за обсъждане е търговско споразумение с МЕРКОСУР, за което ЕС в момента преговаря с няколко държави от Южна Америка. Докато белгийските фермери трябва да изпълняват строги условия, търговското споразумение ще отвори врати за месо и зърно, за чието производство безконтролно се използват най-различни хормони и пестициди.

Фермерите смятат, че ги използват като разменна монета за индустриалния износ от Германия и че правилата, които се прилагат за тях в Европа, ще бъдат отхвърлени в полза на по-евтините доставки на храна от Южна Америка, пише БТА.

Те също така отхвърлиха поетите от Европейската комисия ангажименти, като отлагането на задължителното оставяне за угар на определени ниви, определяйки ги като "капка в морето, която за известно време ще умиротвори фермерите".