Въвеждането на критерии за оценка няма да засегне сериозно повечето кредитопопучатели, смята управителят на БНБ


„Ние не виждаме непосредствен проблем, но виждаме потенциален риск свързан с ипотечното кредитиране. Целта на упражнението е да формализираме оценката на този риск и да подготвим банковия сектор за адекватна реакция, ако този риск започне да се материализира".
Това казва в интервю за БТА управителят на БНБ Димитър Радев.

То е коментар за последното решение на централната банка, с което бяха въведени критерии за оценка преди да бъде отпуснат или предоговорен ипотечен заем.
БНБ за първи път прилага подобен подход, казва още Радев. И добавя: „Ние ескалираме нашите действия по отношение на ипотечното кредитиране, като преминаваме от режим на статистическо наблюдение към режим на надзорно наблюдение и отчетност със съответни задължителни изисквания за банките по отношение на изчисляването на минимален набор от показатели и методика за тяхното прилагане.
В масовия случай и в краткосрочен план кредитополучателите няма да бъдат сериозно засегнати, смята Радев. И изразява увереност, че банките ще реагират адекватно на това решение.