До 2070 г. хората над 80 г. в ЕС ще са двойно повече

  • 0
authorАвтор: Мария Незнакомова

До 2070 г. хората над 80 г. в ЕС ще са двойно повече

Заради застаряването работната сила в ЕС намалява.

Населението на Стария континент застарява с бързи темпове и това ще определи състоянието на съюза в бъдеще

Бързото застаряване на населението в Европа и намаляването на раждаемостта водят до драстични промени на пазара на труда, увеличават се обществените разходи за възрастните хора, здравните системи са подложени на все по-голям натиск, наблюдава се обезлюдяването на цели региони. Това са някои от големите предизвикателства, с които държавите-членки и ЕС като цяло трябва да се справят в спешен порядък, се казва в публикуван преди седмица демографски доклад за тенденциите през 2021 г. на Изследователския център към Европейския парламент.

Ето и някои статистически факти:

- Поради растящата продължителност на живота до 2070 г. се очаква над 30% от населението да бъде на възраст над 65 г. или повече при дял от 20,3% през 2019 г. Хората над 80 г. за същото време ще нараснат повече от два пъти - от 5,8 през 2019 на 13,2 през 2070 г.

- През 2015 г. ЕС за първи път регистрира повече смъртни случаи от раждания, което в дългосрочен план означава силен спад на населението. Пандемията допълнително задълбочи тази тенденция, водейки до увеличаване на смъртността.

- Обезлюдяват се цели региони, особено в Източна и Южна Европа в резултат на миграция в рамките на ЕС и заради ниска раждаемост.

- Обезлюдяващите се региони губят квалифицирана работна ръка и стават силно уязвими в периоди на криза.

- Населението се концентрира в градовете - селските региони представляват 44% от територията на ЕС, но 78% от европейското население живее в градските райони.

- Между 2015 и 2019 г. 22,9 милиона млади европейци са станали част от населението в трудоспособна възраст, докато през същия период 26,6 милиона работници са достигнали пенсионна възраст: това показва възможна разлика от около 3,8 милиона работници.

Проблемът със застаряващото население на Европа е във фокуса на Европейската комисия, която миналата година представи Зелена книга по темата и инициира широко обществено допитване за политиките, които да неутрализират негативните тенденции. Допитването започна през януари и приключи на 21 април, така че скоро се очакват изводите от него. Миналата седмица комисията стартира и Демографски атлас на ЕС. Става въпрос за интерактивен онлайн инструмент за визуализиране, наблюдение и предвиждане на демографските промени на Стария континент, разработен от Съвместния изследователски център (JRC) на комисията.

Насочвайки фокуса на общественото обсъждане, Европейската комисия акцентира върху здравословния начин на живот

чрез по-голяма

физическа и

социална

активност,

на ученето през целия живот, както и необходимостта да се привлекат повече хора (включително мигранти) на пазара на труда. Сред предложенията са да се насърчава предприемачеството в третата възраст, както и да се дават субсидии на компании, които наемат повече възрастни работници.

Едно от първите неща, на които се обръща внимание в новия доклад на Изследователския център на Европарламента, е драстичното увеличение на средната възраст на европейското население. Докато през 2001 г. тя е била 38,4 г., през 2019 г. вече е 43,7 г., или нарастване с 5,3 г. само в рамките на 18-годишен период. Прогнозите са през 2050 г. средната възраст за ЕС да е 48,2 г. Очакваната средна продължителност на живота при раждането пък вече е 83,7 г. за жените и 78,2 г. за мъжете.

Други доста обезкуражаващи данни са тези за зависимостта на пенсионерите от работещите. През 2050 г. двойно повече хора над 65 г. ще зависят от един работещ, отколкото през 2001 г. Това ще доведе до сътресения в икономическия растеж, данъчната стабилност, здравните грижи, социалната кохезия.

Тревожен показател е все по-ниската раждаемост в ЕС. През 2018 г. на жена в Европа са се падали средно по 1,55 живородени деца при 2,1 в средата на 70-те г. на миналия век, а средната възраст за раждане на първо дете е била 29,3 г. През 2018 г. в България раждаемостта е била малко под средната за ЕС. Според доклада в последните години поддържането на броя на европейското население се дължи най-вече на миграцията.

Политиките, които могат да променят бъдещите демографски тенденции, са ограничени и изискват време, за да окажат влияние, подчертава документът. Едната от посоките на действие е хората да бъдат окуражавани да имат повече деца чрез по-голяма подкрепа за семействата и по-качествени грижи за децата в яслите и детските градини. Втората посока е свързана с мерки, които да задържат по-дълго европейците на пазара на труда чрез модифициране на пенсионните системи, както и чрез обучаване на по-възрастните работници на умения, които се търсят като например дигиталните умения. Третата посока е привличането на мигранти с висока квалификация. Тази година се очаква Европейската комисия да представи анализ, на основата на който да се очертае дългосрочната визия за селските райони, които са най-пострадали от негативните демографски явления.

Въпросът как пандемията ще определи динамиката на населението в бъдеще също е от съществено значение. Според Евростат между март и октомври 2020 г. в Европа са умрели около 300 хил. души повече, отколкото през същия период на предишни години. Един от пиковете е бил през април 2020 г. През ноември 2020 г. има голямо повишаване на смъртността във всички държави членки, като най-силно това се усеща в Полша, България и Словения, констатира докладът. Колкото до влиянието на локдауните върху фертилитета, се отбелязва както тенденцията за намаляване на инвитро процедурите, така и на абортите по желание. Като цяло хората в детеродна възраст

са били по-малко

склонни да

имат деца

заради икономическата и психологическата несигурност.

Върху демографските процеси роля играе и вътрешноевропейската миграция, която е осъществяване на една от основните свободи в съюза - тази за трудовата мобилност. В началото на века тенденцията за мигриране е била от Източна към Западна Европа, а малко по-късно - от Южна към Северна. Според доклада обаче след 2016 г. в някои страни, сред които и България (а също Унгария и трите балтийски републики)

има тенденция

за завръщане

в родината

Профилът на завръщащите се включва най-вече мъже без семейства на възраст от 25 до 45 г., които в чужбина са били наети на по-ниско квалифицирана работа, отколкото образованието им е позволявало.

Докладът на Европейския парламент предупреждава, че младите европейци

са в голям риск

да се превърнат

в “изгубено

поколение”

През финансовата криза от 2008 г. те пострадаха най-много от безработицата, която скочи от 15 на 24% и се върна на предишните си нива едва през 2018 г. Днес пандемията изправя младите пред още по-големи предизвикателства на пазара на труда. Само от февруари до октомври 2020 г. младежката безработица в ЕС е скочила от 14,8 на 17,5%. Още през 2019 г. рискът от социално изключване на младите възрастни (18-24 г.) е било най-високото сред всички възрастови групи - 27,7% (с 6,6% повече от средното за Европа).

Структурата на семейството също се променя съществено, констатира изследването. През 60-те години на миналия век настъпва краят на “златните години за семейството” - висок процент сватби и раждания от хора на младежка възраст и нисък процент разводи. Оттогава насам моделите стават много по-разнообразни - съжителство без брак (със или без деца), самотни родители, бездетни семейства, еднополови съюзи. Промяната в типа на семейството се отразява и на социалното положение - през 2019 г. 40,3% от самотните родители (най-често това е майката) са по-силно изложени на риск от бедност. През същата година бедност е застрашавала 27,2% от многодетните семейства. В социално най-добро положение са били семействата от двама работещи родители с едно дете.

Като заключение в доклада се изброяват и основните инициативи на Европейския парламент в полза на социалните права, заетостта и борбата с бедността в ЕС. Сред тях са: приемане на рамкова директива за достойни условия на труд във всички форми на наемане на работа; въвеждане на национални схеми за минимален доход; въвеждане на гаранции за децата; изискване за задължително средно образование; балансиране на европейското икономическо управление чрез по-силни социални цели.

Най-четени

Руснаците бягат от морето, българи заемат мястото им

Руснаците бягат от морето, българи заемат мястото им

В “Малката Москва” в Поморие вече почти не се чува руска реч Масова разпродажба на имотите си по Южното  Черноморие са обявили руснаците. От началото на годината досега по всички морски градчета и ваканционни селища се разпродават апартаменти и къщи, но купувачите са малко. В Поморие, където има цял квартал с руснаци

Бум при къщите и около Търново, но всеки търси добър интернет

Бум при къщите и около Търново, но всеки търси добър интернет

Вместо 80 квадрата в града, по-добре имот с двор С над 20% поскъпнаха селските имоти и крайградските къщи в района на Велико Търново за малко повече от година. Скокът е заради бума на сделките от началото на пандемията и недостатъчното предлагане. Трендът е поскъпването да продължи с по-плавни темпове - 5-8% на година, прогнозират брокери

Намериха първата златна монета в Хераклея Синтика

Намериха първата златна монета в Хераклея Синтика

Всеки ден от началото на разкопките за сезона в античното селище Хераклея Синтика край петричкото с. Рупите, екипът на доц. д-р Людмил Вагалински открива интересни находки. Тази сутрин е намерена златна монета на Юстиниян I Велики (527-565). Археолозите са я открили на акропола над форума. Златният тремис излязъл сред останките от жилище и това

Откриха закон, който позволява забрана да се работи с фирми от нашия черен списък по “Магнитски”

Откриха закон, който позволява забрана да се работи с фирми от нашия черен списък по “Магнитски”

Бивш конституционен съдия: последиците ще са като при ядрен взрив, трябва спешно да се пише закон за справяне с последиците от US санкциите Държавните фирми и ведомствата могат да използват текстове от закона за обществените поръчки, за да отказват да работят с фирми и лица, свързани със санкционираните от САЩ по закона “Магнитски” Васил Божков

Румъния забранява едновременното получаване на пенсия и заплата в бюджетния сектор

Румъния забранява едновременното получаване на пенсия и заплата в бюджетния сектор

Румънският премиер Флорин Къцу съобщи днес, че правителството е одобрило законопроект, чрез който се забранява съчетаването на пенсия със заплата в бюджетния сектор, съобщава сайтът Хотнюз. "Същевременно проектът предвижда увеличаване по желание на възрастта за пенсиониране до 70 години", добави премиерът

Голямото завръщане на село

Голямото завръщане на село

Броят на българите, които отиват да живеят по-близо до природата, скочи над 3 пъти в пандемията, а цените на къщите се увеличиха с 20% 60-70 години след като българинът започна масово да напуска селото и да отива да живее в града, започва една обратна тенденция. До началото на 50-те години на миналия век шестмилионното тогава население на

Министър Петков увеличава надзора на ББР на поне петима

Министър Петков увеличава надзора на ББР на поне петима

Целта е министерството да си осигури контрол въпреки обжалването на уволнението на двама от членовете на съвета Промени в устава на Българската банка за развитие (ББР), с които да се увеличи броят на членовете на надзорния съвет, е направил служебният министър на икономиката Кирил Петков. В момента в надзора влизат трима души

От 12 юли колите слагат екостикер с чип и антена

От 12 юли колите слагат екостикер с чип и антена

Част от данните в него ще са криптирани, ще се четат от МВР и определени служби Видимата част са регистрационния номер и екологичната група на автомобила, тя ще е различна от стандартите Евро 27 дни остават до чипирането на колите при минаването им на технически преглед. От 12 юли върху предното стъкло зад огледалото за обратно виждане ще има

Наско Сираков: Изпратиха документ за инвестиции за над 150 млн. долара в "Левски". Тома Неверни съм, проверяваме

Наско Сираков: Изпратиха документ за инвестиции за над 150 млн. долара в "Левски". Тома Неверни съм, проверяваме

Американска финансова институция е изпратила документ за инвестиции за над 150 млн. долара в "Левски". Гаранцията се проверява и до дни ще стане ясно дали ще се премине към финализиране на сделката, според която Наско Сираков ще прехвърли контролния пакет акции на Джоузеф Диксън. Това заяви самият Сираков

От 16 юни без маски в офиси и търговски обекти с до 7 души, ако са с антитела

От 16 юни без маски в офиси и търговски обекти с до 7 души, ако са с антитела

Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров издаде заповед, съгласно която за работните колективи до 7 души може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска. Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено

Най-коментирани

Министърът на транспорта: Ще подменям хора, само ако не си вършат работата

Министърът на транспорта: Ще подменям хора, само ако не си вършат работата

"Ще подменям хора само и единствено, когато видя, че не си изпълняват задълженията и не следват добрите практики”, каза служебният министър на транспорта Георги Тодоров по Нова телевизия. Той коментира и освобождаването на шефа на правителствения авиоотряд ген. Тодор Коджейков, с когото се разделили по взаимно съгласие

Николай Нанков във фейсбук: Вижте какво представляваше тунелът "Витиня" преди ремонта

Николай Нанков във фейсбук: Вижте какво представляваше тунелът "Витиня" преди ремонта

Когато започнахме да ремонтираме тръбата за #София на тунел “#Витиня” на автомагистрала “#Хемус”, не знаехме пред какво се изправяме. Гледайте този филм - автентичните гласове на участници в строителството и днешни проектанти на ремонта правят картината по-пълна, е написал в свой пост във фейсбук бившият зам.-регионален министър Николай Нанков

Румъния забранява едновременното получаване на пенсия и заплата в бюджетния сектор

Румъния забранява едновременното получаване на пенсия и заплата в бюджетния сектор

Румънският премиер Флорин Къцу съобщи днес, че правителството е одобрило законопроект, чрез който се забранява съчетаването на пенсия със заплата в бюджетния сектор, съобщава сайтът Хотнюз. "Същевременно проектът предвижда увеличаване по желание на възрастта за пенсиониране до 70 години", добави премиерът

В Китай стартира търговията на първата група инвестиционни тръстове за публична инфраструктура

В Китай стартира търговията на първата група инвестиционни тръстове за публична инфраструктура

Първите девет инвестиционни тръста за публична инфраструктура (REIT) ще започнат да се търгуват на 21 юни, според съобщения на уебсайтовете на двете китайски борси от вторник. Пет тръста ще дебютират на Шанхайската фондова борса, а други четири – в Шънджън. Те са събрали общо над 30 милиарда юана (4,68 милиарда долара), показват още данните

Стотици фирми подали заявления за подкрепа с оборотен капитал във фаза 3

Стотици фирми подали заявления за подкрепа с оборотен капитал във фаза 3

Крайният срок за кандидатстване е 22 юни 2021 г. В ход е трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси. Тя стартира в началото на седмицата и вече има стотици подадени заявления за финансова помощ. Крайният срок за кандидатстване е 22 юни 2021 г., напомнят от НАП

Бизнесменът Влади Горанов излезе на пазара за офиси – купи площи за 750 000 лв. (Обзор)

Бизнесменът Влади Горанов излезе на пазара за офиси – купи площи за 750 000 лв. (Обзор)

Бившият финансов министър, а понастоящем консултант - Владислав Горанов, излезе на пазара за офиси. Фирмата му “Трилема Кансълтинг” е купила две помещения за 752 994 лв., съобщи във вторник сайтът “Сега”. Потърсен от “24 часа” за коментар дали средствата, послужили за сделките, са от заем, или лични

Фондация „Америка за България“ купи бившата посланическа резиденция на САЩ в България

Фондация „Америка за България“ купи бившата посланическа резиденция на САЩ в България

Фондация „Америка за България“ е новият собственик на сградата на ул. „Велико Търново“ 18 в София, която доскоро беше резиденция на посланиците на САЩ в България, се казва в изявление на Фондацията. Фондацията ще продължи близо 80-годишната традиция тази сграда да е дом на българо-американските отношения и приятелството между народите на България

Над 60% от дружествата и едноличните търговци вече обявиха доходите си

Над 60% от дружествата и едноличните търговци вече обявиха доходите си

Над 60 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 14 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 63 000

Учени откриха опасни химикали в масовата козметика

Учени откриха опасни химикали в масовата козметика

Повече от половината масово използвани козметични продукти като червила, спирали, пудри, съдържат високи нива на опасни химикали, сочат данните от проучване на учени от университета на Нотр Дам в американския щат Индиана, цитирани от Асошиейтед прес. Изследователите са тествали 230 продукта за съдържание на флуор - показател за наличието на пер- и

Ивайло Калфин: Има нужда от преизчисляване на пенсиите

Ивайло Калфин: Има нужда от преизчисляване на пенсиите

Ако търсим справедливост в пенсионния модел, трябва да се върнем поне няколко години назад и да се отменят всички неща, които направиха така, че половината пенсионери да взимат една и съща пенсия, сподели мнението си изпълнителният директор на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд към Европейската комисия и бивш министър

Бизнесменът Влади Горанов излезе на пазара за офиси – купи площи за 750 000 лв. (Обзор)

Бизнесменът Влади Горанов излезе на пазара за офиси – купи площи за 750 000 лв. (Обзор)

Бившият финансов министър, а понастоящем консултант - Владислав Горанов, излезе на пазара за офиси. Фирмата му “Трилема Кансълтинг” е купила две помещения за 752 994 лв., съобщи във вторник сайтът “Сега”. Потърсен от “24 часа” за коментар дали средствата, послужили за сделките, са от заем, или лични

Фондация „Америка за България“ купи бившата посланическа резиденция на САЩ в България

Фондация „Америка за България“ купи бившата посланическа резиденция на САЩ в България

Фондация „Америка за България“ е новият собственик на сградата на ул. „Велико Търново“ 18 в София, която доскоро беше резиденция на посланиците на САЩ в България, се казва в изявление на Фондацията. Фондацията ще продължи близо 80-годишната традиция тази сграда да е дом на българо-американските отношения и приятелството между народите на България

Учени откриха опасни химикали в масовата козметика

Учени откриха опасни химикали в масовата козметика

Повече от половината масово използвани козметични продукти като червила, спирали, пудри, съдържат високи нива на опасни химикали, сочат данните от проучване на учени от университета на Нотр Дам в американския щат Индиана, цитирани от Асошиейтед прес. Изследователите са тествали 230 продукта за съдържание на флуор - показател за наличието на пер- и

Ивайло Калфин: Има нужда от преизчисляване на пенсиите

Ивайло Калфин: Има нужда от преизчисляване на пенсиите

Ако търсим справедливост в пенсионния модел, трябва да се върнем поне няколко години назад и да се отменят всички неща, които направиха така, че половината пенсионери да взимат една и съща пенсия, сподели мнението си изпълнителният директор на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд към Европейската комисия и бивш министър

Плащанията на “Автомагистрали” няма да се спират (Обзор)

Плащанията на “Автомагистрали” няма да се спират (Обзор)

В края на работния ден министър Комитова се разбра с директора на дружеството Часове по-рано тя написа на банките да не превеждат пари Служебната регионална министърка Виолета Комитова се срещна в края на работния ден във вторник с изпълнителния директор на “Автомагистрали” Стоян Беличев и се разбраха плащанията от страна на дружеството да не се

През май поскъпването е с 0,1%, но годишната инфлация стигна 2,5% (графика)

През май поскъпването е с 0,1%, но годишната инфлация стигна 2,5% (графика)

Засега тенденцията при горивата е към успокояване на цените Месечната инфлация през май е 0,1%, но годишната - за май спрямо миналия май, вече достигна 2,5%, което е най-високият показател от пролетта на миналата година насам, показват данните на НСИ, публикувани във вторник. На месечна база нарастването на индекса на цените не е еднозначно - по

От 16 юни без маски в офиси и търговски обекти с до 7 души, ако са с антитела

От 16 юни без маски в офиси и търговски обекти с до 7 души, ако са с антитела

Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров издаде заповед, съгласно която за работните колективи до 7 души може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска. Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено

Кръстиха астероид на млада българска изследователка

Кръстиха астероид на млада българска изследователка

Работната група на Международния астрономически институт даде името на българската изследователка Росита Кокотанекова на астероид от астероидния пояс между орбитите на Марс и Юпитер, съобщи Международният астрономически институт в новото издание на бюлетина си, съобщава БТА.  Международният астрономически институт отговаря за даването на названия

Регионалната министърка и шефът на "Автомагистрали" се срещнаха и се разбраха - плащанията продължават

Регионалната министърка и шефът на "Автомагистрали" се срещнаха и се разбраха - плащанията продължават

В края на работния ден във вторник Виолета Комитова се срещна с изпълнителния директор на „Автомагистрали“ЕАД по негова молба, съобщиха от МРРБ.  На срещата бяха обсъдени въпроси относно дейността на дружеството и смяната на ръководството му. Министър Комитова увери, че всички разплащания от страна на държавата ще продължат без проблем и в срок

Радев: Натрупаните проблеми в енергетиката създават сериозни рискове

Радев: Натрупаните проблеми в енергетиката създават сериозни рискове

Натрупаните проблеми в енергетиката създават сериозни рискове пред този сектор, икономиката и хората. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща, проведена днес на „Дондуков“ 2, с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Срещата бе по молба на Иванов, който сподели с държавния глава най-належащите проблеми в