Купувачите вече търсят високо качество

  • 1
authorАвтор: .BG

Купувачите вече търсят високо качество

Няма как в нов проект да търсиш цени от 700-800 евро за квадратен метър, само себестойността е по-висока от тези нива, казва директорът на “Arco Real Estate” Ивайло Мишев

Ивайло Мишев притежава бакалавърска степен по международни финанси от Портсмутския университет и МБА диплома от Шефилдския университет. Започва работа като финансов мениджър в Инвестиционния отдел на „Arco Real Estate” в България през 2007 г., а от 2010 г. е назначен за негов директор.

-Господин Мишев, доколкото виждам, най-новият ви проект - „Изток Парксайд“, е разположен в един от най-хубавите жилищни комплекси на столицата, с вече изградена инфраструктура от всякакъв вид. Защо не решихте да го направите примерно на някой по-голям свободен терен в покрайнините на столицата и в по-големи мащаби?

-Проектът „Изток Парксайд“ всъщност се намира на място, което към днешна дата е едно от малкото в „Изток“, които са „занемарени“ и подминати от цялостното модерно развитие на района. В общи линии можем да го наречем белег на лицето на квартала, въпреки, че се намира в паркова среда, до течаща река и без съществуващо или предвидено ново застрояване наоколо. Което пък позволява прекрасни гледки към Витоша дори от втория етаж.

Като социално-отговорна компания, ние сме поели ангажимент да развием целия район, като напълно изградим предвидената инженерна и улична инфраструктура, облагородим парка в съседство и направим общодостъпна модерна детска площадка. След завършване на проекта това ще е прекрасно място за разходка и отдих за всички жители на квартала.

От друга страна, да, имаме фокус към инвестициите в по-мащабни проекти, особено в още неразвити райони на София, които считаме, че имат потенциал да станат привлекателни места за живеене. Към момента проучваме подобни възможности, но за съжаление се сблъскваме със стандартните за строително-инвестиционния сектор проблеми като дългите и неясни градоустройствени процедури, отчуждаването на улици, липсващата инфраструктура и невъзможност (или нежелание) за изграждане на такава от страна на общината или съответните отговорни комунални дружества. Подобни пречки представляват значителен риск за всеки инвеститор, като правят невъзможно планирането на една инвестиция както във времето, така и във финансово изражение – двете й най-важни съставни части. Това според нас е и основната причина в последните години България да е често заобикаляна от чуждестранните инвеститори в имоти.

-Правено ли е нещо специално в проекта или промени в първоначалната идея, за да се впише той по-успешно в околното пространство?

-Генерални промени в първоначалната идея не са правени, тъй като самата тя беше да развием модерен проект с най-висококачествени материали и фокус към енергийната ефективност и комфортната среда на живот на бъдещите обитатели. За което получихме и сертификат с оценка „very good” от BREEAM. Доколкото знам, към днешна дата това е едва третият жилищен проект с подобен сертификат в България. Вярваме, че подобна инициатива от наша страна ще подтикне и нашите конкуренти в бранша да наблягат още повече на енергийната ефективност – процес, от който в крайна сметка ще има полза цялото общество и най-вече околната среда.

-Лесно ли се намират подходящи терени за жилищни сгради в София и големите градове или за многофункционални жилищни комплекси? Имате ли амбиция да изграждате такива комплекси и в кои части на София например?

-Относно намирането на терени, краткият отговор е да – в големите градове и околностите им има много свободна земя за развитие. Има обаче едно голямо НО. А именно проблемите, които описах по-горе. Ако за да развиеш един проект на тихо и красиво място извън София трябва да изградиш за своя сметка километри улици, тротоари, водопровод, канал, електрозахранване, топло- или газопровод (и да дариш всичко това на общината или комуналните дружества), а преди това да трябва да мине някоя и друга година в градоустройствени процедури, то в такъв случай най-вероятно няма въобще да се захванеш.

Относно амбициите ни – да, имаме. Дали ще се материализират зависи от гореспоменатото НО и индивидуалните характеристики на всеки един потенциален проект.

-“Arco Real Estate” работи в България вече достатъчно години. Според вас какви промени има в изискванията на купувачите на жилища сега в сравнение с годините преди кризата? На какво повече държат?

-По време на кризата и в последните няколко години наблюдаваме може би най-значителната промяна в отношението на купувачите при покупка на имот – обезпечаването им с професионални лични консултанти. Все повече купувачи си наемат адвокати, архитекти, инженери или други специалисти в сферата на недвижимите имоти, които ги консултират през процеса на сключване на сделка за покупка. Можем да наречем това „образоване“ от страна на купувачите, за което от „Arco Real Estate” винаги сме апелирали.

От една страна купувачът е спокоен, че интересът му е изцяло подсигурен, а от друга - по време на преговори дискусиите се водят между професионалисти, които говорят на един и същ език. Ние поддържаме виждането си, че купувач на имот не трябва да предприема толкова важна стъпка без да има консултант до себе си през целия процес. Това ще намали драстично, може би дори ще заличи изцяло бизнеса на имотните измамници, както и ще постави на равни начала всички инвеститори в имоти в конкуренцията помежду им на свободния пазар.

Днес също така купувачите обръщат значително по-сериозно внимание на имиджа на даден инвеститор и неговата история и завършени проекти. Тъй като това добавя едно допълнително ниво на сигурност, имайки предвид, че законодателството не дава стопроцентова сигурност.

Що се касае до техническите изисквания, част от вече задължителните, които до голяма степен се превръщат и в стандарт на големите инвеститори, са висококачествените строителни материали, удобният транспортен достъп и наличните гаражи или паркоместа, комфортът на околната среда, ефективно усвоените площи без излишни, за които трябва да плащаш, енергийната ефективност, удобствата в близост като парк, детски площадки, детски градини и училища, супермаркет, спирки на градски транспорт и метро и т.н.

-Чувства ли се на пазара недостиг на качествени жилища, специално в големите градове и на какви жилища точно?

-Да, усещане за недостиг има. Факторите са няколко: от една страна има забавяне в общинската администрация при одобрението на проекти и издаването на разрешителни за строеж. Независимо от причините, това води до строителството на по-малко жилища, които не могат да отговорят на нарастващото търсене предвид огромната депозитна база в банки на населението и исторически ниските лихвени нива по кредити.
От друга страна до някаква степен допускам, че подобно усещане може и да се създава заради недостиг на качествени жилища на ниски цени, а не на качествени жилища изобщо. За да онагледя твърдението си, със сигурност мога да заявя, че ако даден купувач очаква да закупи качествено жилище с качествена локация на цени от 700-800 евро за квадратен метър, то най-вероятно ще остане разочарован. В немалко случаи само себестойността на един жилищен проект е по-висока от тези нива. А като добавите вътре разходите за земя, проектиране, строителство, инфраструктура, данъци, разрешителни, управление, продажби и маркетинг, финансиране и т.н. сумата става доста по-висока.

Често се пропуска и фактът, че една от причините за нарастването на продажните цени е увеличението на разходите за развитие на даден проект – цената на земята расте с всеки изминал месец, а от личен опит мога да споделя, че цената на строителството се повиши с 5% само за последните 6 месеца.

-Каква прогноза можете да дадете за ценовите нива в близкото и по-далечно бъдеще?

-В близко бъдеще очаквам плавното покачване както в себестойността, така и в продажните цени, да продължи. Факторите, които ще го поддържат, са ниските лихви по кредитите, които предвид цялостното състояние на икономиките на САЩ и Европа очакваме да останат такива за поне още 2-3 години. Освен това има големи парични наличности на населението, които се преориентират към инвестиции в по-сигурни и по-доходоносни активи, каквито са недвижимостите.

Да не забравим и известното ограничаване на строителството от страна на Столична община чрез забавени процедури. Това е проблем, който изисква кардинални промени в законите и наредбите, така че нещата да се случват по един ясен и канализиран ред с прецизни и изпълними срокове и условия. Разбира се, подобна промяна изисква изключителни усилия и време и не може да се случи изведнъж.

Други такива фактори са покачването на доходите на населението и ниската безработица, които позволяват на по-голяма част от хората да инвестират в нов дом.
След като преживяхме 2009 година, прогнози за по-далечното бъдеще предпочитам да не правя.

-Как според Вас ще се развие пазарът на жилищни имоти в близките години – като тип жилища и като обем от сделки?

-Отговорът е свързан с този на предходния въпрос – обемът сделки ще се увеличава, но без резки движения. Можем да го наречем едно здравословно състояние и развитие на пазара, предвид наличните благоприятни макро-условия.

Относно типовете жилища, общо взето всички участници на пазара изнасяме сходни данни – търсенето на маломерни жилища без или с 1 спалня е силно, движи се от инвеститори и млади, все още несемейни, купувачи.

Търсенето за жилища с 2 спални е преобладаващо, тъй като засяга най-многобройната прослойка купувачи – млади семейства с 1 или 2 деца. Търсенето на жилища с 3 и повече спални се увеличава, въпреки че е значително по-малко от горните две поради високите абсолютни стойности на такива големи имоти, които изискват купувачи с по-големи финансови възможности.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Веднъж извадена,  скицата за имот  ще важи завинаги

Веднъж извадена, скицата за имот ще важи завинаги

С промени в наредба отпада изискването за презаверка.  Нова трябва да се издаде    само при промяна в данните Имотните скици стават безсрочни. Нови трябва да се издават само при промени в данните за имота. Това става възможно с промени в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

5 пъти повече мъже вземат максимална пенсия 53 541 са т.нар. богати пенсионери, които вземат тавана на пенсията от 910 лв. Те са се увеличили с 8206 в сравнение с 2016 г., показва справка от онлайн статистиката на Националния осигурителен институт. В това число не влизат хората, които вземат максимална пенсия с включени вдовишки или инвалидни

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Хляб, богат на протеини, белтъци, аминокиселини и с ниско съдържание на натриев хлорид е създаден в Института по криобиология. Той намалява холестерола 5 пъти и помага за редуциране на теглото. Препоръчва се за диабетици и сърдечно болни. Подобен продукт се прави за първи път в Европа. Изделието е сред иновациите на мегафорума за агробизнес,

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия   В един ден премиерът Бойко Борисов освободи зам.-министъра на спорта Габриела Козарева, а министърът на икономиката Емил Караниколов я назначи за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните

От шведска Нова тв стана чешка - Келнер я купи на 100% - 95% от MTG и 5% от Щосел

От шведска Нова тв стана чешка - Келнер я купи на 100% - 95% от MTG и 5% от Щосел

MTG нарече Дидие Щосел “чудесен ръководител”, той изпрати мейл до екипа на медията, че работният процес продължава независимо от сделката Появиха се първи прогнози за промени през май-юни, както и очакване, че Комисията за защита на конкуренцията може и да забави финала заради предстояща покупка на “Теленор” от чешкия милиардер Нова тв става

Мей: Всички от ЕС, които живеят във Великобритания, да останат след Брекзит

Мей: Всички от ЕС, които живеят във Великобритания, да останат след Брекзит

Британската министър-председателка Тереза Мей заяви днес, че иска всички граждани на Европейския съюз, които законно живеят във Великобритания, да останат след Брекзит през 2019 г., и обеща модернизирана система за тяхното регистриране, за да могат да останат, предаде Ройтерс. "Те имат огромен принос за нашата страна,

ЧЕЗ продадоха активите си в България на "Инерком груп"

ЧЕЗ продадоха активите си в България на "Инерком груп"

"Инерком груп" купиха българските активи на ЧЕЗ. Това потвърди за "24 часа" говорителката на ЧЕЗ в Прага Алис Хоракова.  Окончателното решение беше взето от борда на днешното им заседание преди минути. Пазарджишката компания "Инерком груп" със собственик Гинка Върбанова беше спряган за фаворит по сделката.

Полският президент: Изненадан съм, че ЕС иска да е зависим от "Газпром"

Полският президент: Изненадан съм, че ЕС иска да е зависим от "Газпром"

"Искам да изразя учудването си, че Европейският съюз, предимно западната му част, иска да бъде зависим от Газпром", заяви днес във Вилнюс полският президент Анджей Дуда в отговор на въпрос за концепцията на газопровода "Северен поток 2", предава БТА. По думите му, цитирани от варшавския вестник "Газета виборча",

Сорос посъветвал човек от ЕЦБ да не прави ядро от страните, влизащи в еврозоната

Сорос посъветвал човек от ЕЦБ да не прави ядро от страните, влизащи в еврозоната

Миналата година милиардерът Джордж Сорос се е срещнал с един от хората, които определят политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ) – Беноа Куьор, за да обсъдят въпрос, който интересува силно роденият в Унгария интернационалист: по-дълбоката интеграция на еврозоната, предава американската агенция Bloomberg, цитирана от Фокус.

ЧЕЗ продаде бизнеса си у нас за над 300 млн. (Обзор)

ЧЕЗ продаде бизнеса си у нас за над 300 млн. (Обзор)

Купувач е Гинка Върбакова, която има соларни паркове “Инерком България” купи бизнеса на ЧЕЗ в България, съобщи за “24 часа” говорителката на компанията в Прага Алис Хоракова. Окончателното решение е взето на заседание на наздорния съвет в четвъртък. “Инерком България”, със собственик Гинка Върбакова,

Най-коментирани

9 месеца чака бизнесът, за да получи ток, по закон са 55 дни

9 месеца чака бизнесът, за да получи ток, по закон са 55 дни

269 дни - т.е. близо 9 месеца, е средната продължителност на чакането на българска фирма да получи възможност за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Това показват данни от анкета, която е направило наскоро икономическото министерство. Тя бе представена на съвместно заседание на парламентарната икономическа комисия с подкомисията за

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Хляб, богат на протеини, белтъци, аминокиселини и с ниско съдържание на натриев хлорид е създаден в Института по криобиология. Той намалява холестерола 5 пъти и помага за редуциране на теглото. Препоръчва се за диабетици и сърдечно болни. Подобен продукт се прави за първи път в Европа. Изделието е сред иновациите на мегафорума за агробизнес,

Фандъкова: Високите сгради в София ще са разрешени на някои места, няма да никнат като гъби

Фандъкова: Високите сгради в София ще са разрешени на някои места, няма да никнат като гъби

Промените, които сме предложили заедно с главния архитект в Закона за устройството и застрояването на Столична община, и се надяваме да бъдат одобрени от Народното събрание, означават защита на зелени площи. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред журналисти след като валидира пощенска марка на тема "София - Европейска столица на спорта",

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия   В един ден премиерът Бойко Борисов освободи зам.-министъра на спорта Габриела Козарева, а министърът на икономиката Емил Караниколов я назначи за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните

6 пътни възела на магистралата след Видин

6 пътни възела на магистралата след Видин

Кръгови кръстовища осигуряват връзката на аутобана с общинските пътища Шест пътни възела ще има на магистралния път от Видин до Ботевград. Пет са в участъка Видин - Ружинци и един на трасето от Мездра до Ботевград. Това предвижда проектът за аутобана Видин - Ботевград. Възлите осигуряват връзката на аутобана с шосетата,

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

5 пъти повече мъже вземат максимална пенсия 53 541 са т.нар. богати пенсионери, които вземат тавана на пенсията от 910 лв. Те са се увеличили с 8206 в сравнение с 2016 г., показва справка от онлайн статистиката на Националния осигурителен институт. В това число не влизат хората, които вземат максимална пенсия с включени вдовишки или инвалидни

Протестът във Видин продължава „до дупка”

Протестът във Видин продължава „до дупка”

За четвърта поредна събота във Видин се проведе протест за магистрален път и тунел под Петрохан и протестиращите блокираха за няколко часа движението към Дунав мост 2. Макар че в него се включиха по-малко хора в сравнение с предишните съботи, организаторите обявиха, че протести ще има и на 24 февруари,

Кристин Лагард: Следим какви ще бъдат последиците от данъчната реформа в САЩ

Кристин Лагард: Следим какви ще бъдат последиците от данъчната реформа в САЩ

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард заяви днес, че следи с голямо внимание последиците от данъчната реформа, одобрена през декември от Конгреса на САЩ, и най-вече дали тя води до повишаване на лихвите, което би могло да засегне световната икономика, предаде АФП, цитирана от БТА.

През август 2019 г. дават разрешение за строеж на пътя Ружинци-Монтана

През август 2019 г. дават разрешение за строеж на пътя Ружинци-Монтана

През август 2019 г. ще бъде издадено разрешението за строеж на пътя Ружинци-Монтана. "Това ще се случи след тежка и тромава процедура. Тя изисква да се изпълнят 27 условия, които са задължителни според закона. Освен отчуждителните процедури, в тях са включени издаване на заповеди от министъра и други административни дела",

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Изграждането на твърде високи сгради на неподходящи места в големите градове сваля цените на имотите около тях. Това заявиха брокерите на недвижими имоти от няколко агенции по време на дискусия за правилата на застрояването. Според шефката на “Софконсулт” Галина Максимова трябва да се въведе законов текст,

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Изграждането на твърде високи сгради на неподходящи места в големите градове сваля цените на имотите около тях. Това заявиха брокерите на недвижими имоти от няколко агенции по време на дискусия за правилата на застрояването. Според шефката на “Софконсулт” Галина Максимова трябва да се въведе законов текст,

Теменужка Петкова даде оставка, нов министър може да има в понеделник (Обзор)

Теменужка Петкова даде оставка, нов министър може да има в понеделник (Обзор)

Това е достойната постъпка при съмнение за въздействие, обясни енергийният министър и потвърди, че познава от 20 години Гинка Върбакова от Пазарджик, която е новият собственик на най-голямото енергоразпределително дружество у нас с 3 милиона клиенти и оборот от 1,8 милиарда лева   Теменужка Петкова отиде изненадващо в парламента в петък,

Българска фирма за доставка на храна продадена за 10,5 млн.

Българска фирма за доставка на храна продадена за 10,5 млн.

Българският доставчик на храна BGmenu е продаден на една от големите компании в Европа, извършваща същата услуга - Takeaway.com. Сделката включва и румънския бизнес “Оливиера” и е на стойност 10,5 млн. евро. Освен това Takeaway.com ще инвестира значителна сума в българския пазар, за да развие бизнеса си у нас.

Забраните за строителство са талибанщина

Забраните за строителство са талибанщина

Изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков не се бои да нарече „талибански“ исканията за спиране на всякакво строителство в столичния „Младост“. „Една забрана не води до нищо хубаво. Води до повече глупости, защото се стига до всякакви чудатости“, казва той. Истината изисква да се отбележи, че и сега има закони,

Инерком: Подписахме договор, придобиваме всички активи на ЧЕЗ в България

Инерком: Подписахме договор, придобиваме всички активи на ЧЕЗ в България

Предстои сделката да получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. Инерком България беше избрана за купувач на всички активи на ЧЕЗ, a. с. в България. Това съобщиха от "Инерком" официално в писмо до медиите. Договорът между дружествата от групата на ЧЕЗ и Инерком България беше подписан на 23.02.2018 г.

Кои са най-добрите варианти за новото райониране на България

Кои са най-добрите варианти за новото райониране на България

Какво налага да се направи ново райониране на страната и какви ще са ползите за населението. Тези въпроси ще бъдат поставени на дискусия, която "24 часа" организира в понеделник в София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще обясни как държавата ще постигне целта си да създаде силни и жизнени райони,

Наградиха 24 нови продукта от мегаизложението в Пловдив

Наградиха 24 нови продукта от мегаизложението в Пловдив

24 експоната станаха победители в Конкурса за иновации на изложбите „Агра“, „Фудтех“ и „Винария“, които се провеждат в Пловдив. В надпреварата участваха рекорден брой претенденти - общо 75 изделия на 56 фирми и научни институти. Най-авангардните разработки бяха определени от комисия с ръководител проф.

Теменужка Петкова подаде оставка

Теменужка Петкова подаде оставка

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова току-що обяви пред журналисти в парламента, че подава оставка. Причината - съмненията около сделката за ЧЕЗ и желанието й да изчисти името си. Очаквайте

Сидеров: Министерският съвет трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ

Сидеров: Министерският съвет трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ

Министерският съвет трябва да се занимае с тази тема, няма кой друг, а може би и прокуратурата трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ. Това заяви председателят на ПГ на Обединените патриоти Волен Сидеров пред журналисти в парламента в коментар на информация за продажбата на електроразпределителното дружество.

Делян Добрев: Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КЕВР

Делян Добрев: Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КЕВР

Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КВЕР и други институции.Това отговори на притесненията на БСП председателят на енергийната комисия Делян Добрев. Той самият по-рано тази сутрин изрази притеснения пред медиите, но, по думите му от трибуната на НС, темата не трябва да се драматизира, предава БТА.