Съветът на брокери е да се преглеждат условията и да задава въпросът дали се покриват вредите от вируси и зарази

Близки на починал от Ковид-19 се оплакаха в редакцията, че кредитът на починалият им близък не се поема от застрохователя, въпреки че е бил надлежно застрахован за случай на смърт, както са изискванията на банките. Данните по конкретния случай се пазят в редакцията, но и други клиенти на застрахователни компании имат проблем с изплащането на суми от полици заради COVID заболяване. Според читатели отговорът е бил, че пандемични рискове не се покриват от компаниите.

Специално проучване на Асоциацията на застрахователите показва още през 2020 г. че 5 от 10-те животозастрахователни дружества и 1 за общо застраховане от 34, опериращи на нашия пазар, отговарят, че за тях COVID не е изключен риск. Това означава, че заразяването се третира като стандартна инфекция и е покрит по полиците, които предвиждат обезщетения, свързани със заболяване, обясняват от асоциацията.

Останалите обаче посочват, че

предлагат

отделно продукти

с включено COVID

покритие

или подобно може да се добави по желание. Тъй като много полици са сключени преди пандемията, повечето не съдържат такова покритие.

На пазара вече втора година има рискови застраховки “Живот”, застраховки “Заболяване и злополука”, като освен за групови, предназначени за работодатели, има и индивидуални. Най-общо по COVID продуктите покритията - основни и допълнителни, са за смърт в резултат на това заболяване, дневни пари за болнично и домашно лечение, обезщетения за временна нетрудоспособност, както и оферти за покрития на трайно намалена или загубена трудоспособност от заболяването.

Отделни компании предлагат и покрития за медицински разходи- медикаменти, прегледи и изследвания, включително тест за коронавирус. Има и полици “Злополука за учащи се, деца и персонал в учебни и детски заведения” с подобно покритие. Конкретните условия и размерите на обезщетенията са различни - например

дневни плащания

за престой в

болница се

движат от 10

до 50 лева,

в някои има ограничения за максимален брой дни.

За тези, които пътуват, се предлага покриване на риска и зад граница “Помощ при пътуване в чужбина” и “Отмяна на пътуване”. Те гарантират парична помощ за медицинските разходи, свързани с диагностицирането и лечението от коронавирус в чужбина, както и обезщетение при отмяна на пътуването заради карантина, домашно лечение или влизане в болница.

Съветът на застрахователни брокери е всеки, който има застраховка “Живот” или “Заболяване”, да прегледа отново условията по нея, ако трябва да се посъветва с компанията издател, и ако се налага, да направи допълнително покритие по нея. Въпросите, на които трябва да си отговорят, са съдържа ли полицата изрични изключения за покриване на вреди от вируси и зарази? Такива изключения някои компании предвиждат още при първите пандемии от ебола, свински или птичи грип, SARS или ТORS. Наличието на подобни изключения е потенциална пречка за получаване на застрахователно обезщетение.

Експерти съветват още, ако в полицата е предвидено, че покрива всички рискове, може да се наложи чрез съд да се доказва, че това се отнася и за непредвидени или неизвестни рискове, каквито са последствията от заразата. Ако еднолични търговци имат загуба на доход от прекъсване на дейността, събитията, които покриват такива полици, най-често произтичат от природни бедствия, пандемия или затваряне с разпореждане на държавен орган не се приемат за събития, причиняващи материални щети. При смърт от вируса изплащането на обезщетения зависи от това дали в него има, или няма изключения, в случай че смъртта е причинена вследствие на заразяване с вирусна инфекция. Обикновено за застраховките “Живот” е обичайно да не съдържат специални изключения освен в случаите, когато смъртта е причинена от самоубийство. Преди да се изплати полицата, дори и да се признае рискът от COVID,

компанията

може да поиска

доказателства,

че застрахованият не е допринесъл за настъпването на смъртта си - дали е спазвал мерки, че не e пътувал до страни, които са силно засегнати, и други. Лечението обикновено се покрива от българската здравна система.

Ако се наложи лечение в чужбина, притежателят на полицата може да има право да получи застрахователно обезщетение само ако е включено и възстановяване на здравни разходи в трети страни.

Заради всички тези тънкости експерти съветват всеки да анализира полицата си, да се снабди с допълнителни документи, ако се налага, както и да подготви добре, по възможност с помощта на специалист застрахователната си претенция в случай на отказ.

Иначе пандемията почти не се е отразила на компаниите, дори напротив - Комисията за финансов надзор е установила и ръст в търсенето на полици. Към септември 2021 г. компаниите от общо застраховане са с

печалба от

190 млн. лв. при

брутен премиен

приход от 2,073

млрд. лева

Това е със 171 млн. лева, или с 9% повече, спрямо 2020 г., когато премийният доход е бил 1,902 млрд. лв. Изплатените компенсации на застраховани към края на септември възлизат на 824,8 млн. лв., при 772,4 една година по-рано.

Традиционно максимален дял - 40% от целия пазар, продължават да държат премиите по задължителната застраховка „ Гражданска отговорност “ – с 900 млн. лева, или със 7,5% спрямо година по-рано, когато премиите са били 837,4 млн. лв. Следват приходите по доброволната "Автокаско " с 20% пазарен дял, от която в касите на компаниите са влезли 531,4 млн. лв. Следващата по размер на приходите е полицата "Пожар и естествени бедствия " с 236,7 млн. лв.

Животозастрахователните компании са с печалба общо 52,3 млн. лв. Продадените полици са за 439,2 млн. лв. При тях, над 40% от тях са по застраховка „ Живот “, обвързвана с капиталов фонд - 176,1 млн. лв., следвана от „ Заболяване “ с премиен приход от 57,5 млн. лв.

Няма размествания в сектор общо застраховане и в топ 3 на компаниите - лидер е “Лев Инс” с 12,8% пазарен дял и 258 млн. лв. премиен доход. Следва “Евроинс” с 12,6% дял 254 млн. лв. приход. Третото място е за ЗАД “ Булстрад Виена Иншурънс Груп” с 11,8 дял и 236,2 млн. лв. приход.