Дори спрямо предкризисната 2019 г. е с 48% по-голям

Независимо от войната в Украйна, която прекъсна много логистични връзки и затрудни вноса на суровини и материали, въпреки полуделите енергийни цени, които засегнаха много жестоко бизнеса, а и всеобщата инфлация, българският износ продължава да расте и дори чупи няколко рекорда, показаха последните данни на НСИ за март 2022 г.

Износът на стоки и услуги от България за първото тримесечие на 2022 г. е на обща стойност 21 млрд. лв., което представлява 34% ръст спрямо същото тримесечие на предната година.Този ръст в парично изражение е 8 млрд. лв. и старши икономистът на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов посочи в своя блог, че това е най-големият ръст в историята ни изобщо.

Инфлацията между март 2021 и март 2022 година е 12,4% и ако с този процент се намали ръстът на износа, който очевидно се дължи отчасти на по-високите цени, пак се получават рекордни количества изнесени стоки и услуги.

Платформата на НСИ за външната търговия не работи вече половин година и не може да се види какви са количествата изнесени стоки по видове.

Обобщените данни показват, че например стойността на износа на енергийни суровини и масла към трети страни е нараснала за една година с 220%,

но в тази група влизат продукти като нефт, преработени нефтени масла и горива, чиято цена нарасна много за последната година.

Друга група стоки, чийто износ бележи съществен ръст, са растителните масла, които обаче също поскъпнаха много.

Ръстът на износа им за една година е 200% като стойност. По искане на “24 часа” от статистиката направиха сравнение на изнесените количества само за един продукт - слънчогледовото олио.

Оказва се, че докато през март м.г. от България са изнесени 79 тона слънчогледово олио, то през март тази година количеството вече е 91 тона. Държавата, в която се изнасят най-големите количества олио, е Република Южна Африка - през март 2019 г. за там от България са изнесени 16 тона олио, докато през същия месец тази година те са вече малко над 24 тона. От друга страна, ръстът на общия износ от България за Южна Африка е над 800%.

За първото тримесечие българската продукция, реализирана на европейските пазари, е за 14,2 млрд. лв., или с близо 37% повече, отколкото през същия период на миналата година.

Подробната информация за търговията с ЕС е налична само за първите два месеца на годината и от нея се вижда, че основните търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния и Италия,

където отива малко над половината от българския износ за общността.

През първите два месеца най-голям е делът на изнесените за ЕС артикули от кожа, текстил, хартия, метали и др. Енергийните ресурси, изнесени за ЕС, също отчитат най-значителен ръст - 320% на годишна база, а химичните вещества са с 64% нагоре. Спад има в продажбите на безалкохолни напитки и тютюневи изделия.