България вероятно ще трябва да направи нова оценка за въздействие върху околната среда по мерките, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В него всяка държава трябва да посочи приоритетите, които ще развива в сектора.

Той трябва да бъде одобрен от Брюксел, за да може страната ни да получи средствата по следващата Обща селскостопанска политика.

Все още няма получено официално писмо с препоръките на Европейската комисия, очаква се това да стане до 25 май, съобщиха от аграрното министерство по повод на появили се публикации, че Брюксел има 200 забележки по българския план.

Неофициалната информация сочи, че критиките всъщност не са насочени към инвестиционните мерки, а са свързани основно с екооценката на стратегическия план. След като официалното писмо с препоръки бъде получено, ще бъде решено дали е необходимо да се прави нова пълна екооценка, или може да се допълни сегашната предварителна и частична.

Получаването на бележки по стратегическите планове е част от процедурата по приемането им, всяка страна членка получава такива. След пристигане на препоръките има срок до септември, в който посочените пропуски да бъдат отстранени в диалог с представители на ЕК. След като и този етап бъде завършен, изготвянето на нормативната база по стратегическия план може да стартира и той да бъде разяснен през земеделските производители.

Като се вземе предвид обемът на плана – над 1100 страници, то било напълно в нормите ЕК да има 40-50 страници с препоръки. Това обаче не означавало, че българският документ няма да бъде одобрен. При публикуването му за обществено обсъждане имаше обаче и забележки от браншовите организации, че предвидените екосхеми са много.

Окончателният срок за потвърждение от Брюксел е до края на годината, а прилагането трябва да започне от 1 януари 2023 г. Общият размер на публичните средства на предвидените мерки при първи и втори стълб е над 8 млрд. евро.

България закъсня с близо два месеца за изпращането на първия вариант на стратегическия си план - страната ни го депозира в Брюксел на 25 февруари, а трябваше да е готова в края на миналата година. Спрямо правилата на процедурата бележките от страна на ЕК трябва да се изпратят обратно до 3 месеца след внасянето, тоест 25 май.