Целите, които предвиждат използването на повече "зелена" енергия и повишаване на енергийната ефективност, трябва да бъдът постигнати. За това се договориха министрите на страните от Европейския съюз (ЕС), които отговарят за енергийната политика, информира ДПА.

Проектът на споразумението, което трябва да бъде одобрено от Европейския парламент, предвижда увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в общия енергиен микс - от 32 процента в момента до 40 на сто през 2030 г, съобщава БТА.

Това става ясно от прессъобщение от срещата на евроминистрите, на която страните от ЕС са поели ангажимент до 2030 г. да намалят с 36 процента използването на енергия от страна на крайните потребители, отбелязва ДПА.