На индексиране на цената подлежат всички строителни дейности с публични пари за поскъпването на материалите след датата 30 юни 2021 г. Няма обаче таван за процента, с който може да се индексират договорите, има само определени проценти, с които дадени материали участват в строителството. Това излиза от вариант на методиката за индексиране, която сайтът на МРРБ пусна преди малко за обществено обсъждане.

Методиката трябва да се гледа на скорошно заседание на кабинета. В последните си дни парламентът одобри промени в Закона за обществените поръчки, които позволяват да се коригират строителните договори с размера на поскъпването на строителните материали. За да се коригират договорите обаче е необходима методика, която браншът чака от почти една година.

Строителните договори са разделени на 6 основни вида, като за всеки е посочен различен процент на участието на дадени материали – желязо, бетон, дървен материал и т.н. По специална формула се пресмята тежестта на участието на материала и поскъпването на съответния материал.

Методиката ще се прилага за всички договори, подписани преди 1 януари 2021 г. Данните за поскъпването се вземат от НСИ и Евростат, е посочено в методиката.