Седем фирми - поотделно или в различни обединения помежду си, кандидатстват в обществена поръчка за производство, доставка и монтаж на пътни знаци из цялата страна за следващите 4 години. Офертите им са били отворени в понеделник, съобщи пътната агенция, но без да уточни ценовите предложения. Те ще се отворят накрая, след като техническите им предложения бъдат оценени.

Само една от фирмите няма никакъв конкурент и е единствен кандидат за областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково - “Микони” ООД. Заедно с това компанията, регистрирана в Смолян, кандидатства и за знаците на Югоизточния регион, където обаче ще се състезава с други две фирми от този бранш: “Кастело” ООД и “А.Д. Холд” ООД.

Една от най-големите фирми в областта на пътната сигнализация - “Трафик пътна сигнализация” ЕООД, кандидатства за две позиции - Северозападна България и Югозападна, включително и столицата. И на двете места неин конкурент е “Консорциум Битулайт 2018”, а само за Северозападна България - и пътностроителната “ПСТ Груп” ЕАД. От своя страна последната кандидатства самостоятелно и за пътните знаци на Северния централен район.

“А.Д. Холд” ООД кандидатства самостоятелно за Североизточна България и в консорциум “Варна Арх Про” ЕООД за Северния централен район. А “Зебра” ООД кандидатства самостоятелно за знаците на Североизточния район. (24часа)