Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, в края на март възлизат на малко над 10,3 млрд. лв., съобщава БНБ.

Техният размер нараства на годишна база с 804,2 млн. лв. (8,5 на сто). Спрямо края на декември 2022 г. (2,658 млрд. лв.) те нарастват със 155,9 млн. лв. (5,9 на сто).

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане у нас, нарастват със 757,5 млн. лв. (11,3 на сто) до 7,490 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 г. Към края на март 2023 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72,7 на сто.