Върху евроцентовете от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 ще има надпис стотинка и стотинки

Върху националната страна на евромонетите ще бъдат Мадарския конник и ликовете на Св. Иван Рилски и на Паисий Хилендарски, съобщават от БНБ.

Днес на заседание на Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната бяха приети одобрените от Управителния съвет на Българската народна банка художествени проекти за дизайн на българската национална страна на евромонетите от всички номинали: 1 евроцент; 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; 1 евро и 2 евро.

Евромонетите имат обща и национална страна. Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на съюза.

Съгласно нормативните изисквания, всяка национална страна на евромонетите включва задължителни и незадължителни реквизити.

Задължителните за националната страна на българските евромонетите, са:

- изобразяване на кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз;

- изписване на кирилица на „БЪЛГАРИЯ" като обозначение на емитиращата държава;

- за българските евромонети от 2 евро – надпис, изписан последователно по гурта, като на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ", а на втората половина – обърнато изписан същият надпис.

Избраните незадължителни елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонети, са:

- изписване на кирилица на думата „евро" на монетите от 1 и 2 евро, „стотинка" на монетата от 1 евроцент и „стотинки" на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; и
- изписване на годината на въвеждане на еврото в България „2025".

За основни елементи на дизайна на националната страна на българските евромонети е възпроизведен дизайнът на настоящите български разменни монети:
Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента;

Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро;

Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро.

Мотивите за това са, че символите върху настоящите български разменни монети са утвърдени и добре приети от гражданите на България. Този подход ще осигури приемственост от сегашните към новите евромонети в България и лесната им разпознаваемост, като в същото време ще бъде потвърдена и продължена българската идентичност чрез познатите символи на българските монети.

Художествените проекти са изработени от „Монетен двор" ЕАД. Те ще бъдат представени за одобрение на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и страните членки от еврозоната.

След тяхното одобрение тези проекти ще се използват за производството на евромонети с българска национална страна. В изпълнение на Меморандума за разбирателство между Република България, държавите – членки на еврозоната, и Европейската комисия за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди започване на производството, първоначално ще бъдат произведени 8 номинала евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския монетен двор. Реалното производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна ще се извършва след Решението на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от България.