За пореден път България не получи "зелен картон" за еврозоната миналата седмица, но пък за сметка на това на 1 юли България мина в клуба на най-богатите държави в света според класацията на Световната банка. "Тази година три държави - България, Палау и Руската федерация - се преместват от групата на държави с високи средни доходи към тази с високи доходи", съобщи международната организация.

Световните икономики са разпределени от Световната банка в четири групи според брутния национален доход (БНД) на глава от населението - държави с нисък доход, с нисък среден доход (lower-middle), с висок среден доход (upper-middle) и с висок доход. Досега България беше сред страните с висок среден доход. Най-високата група е с годишен доход над 14 006 долара на глава от населението.

Класацията се актуализира всяка година на 1 юли въз основа на брутния национален доход на глава от населението за предходната календарна година по метода "Атлас". Тя отразява нивото на развитие на дадена държава, използвайки въпросния метод като широкодостъпен показател за икономически капацитет.

Развитието на държавите е претърпяло солидна еволюция от края на 80-те години на миналия век досега, показват данните. През 1987 г. 30% от докладващите страни са класифицирани като страни с нисък доход, а 25% - като страни с висок доход. Към 2023 г. в групата с нисък доход влизат само 12% от държавите, а в тази с висок доход - 40%, пише "Медиапул".

Мащабът и посоката на тези промени обаче варират значително между регионите на света, изтъква Световната банка. Например 100% от страните в Южна Азия са били класифицирани като страни с нисък доход през 1987 г., докато този дял е спаднал до едва 13% през 2023 г.

В Близкия изток и Северна Африка има по-висок дял на страните с нисък доход през 2023 г. (10%), отколкото през 1987 г., когато нито една държава не е била класифицирана в тази категория.

В Латинска Америка и Карибите делът на страните с висок доход се е повишил от 9% през 1987 г. до 44% през 2023 г.

Европа и Централна Азия имат малко по-нисък дял на страните с висок доход през 2023 г. (69%), отколкото през 1987 г. (71%).

"България стабилно се доближава до прага на високите доходи със скромен растеж през периода на възстановяване след пандемията, който продължи през 2023 г., като реалният БВП нарасна с 1.8%, подкрепен от потреблението", посочва Световната банка.

За Русия се констатира, че икономическата активност в страната, започнала война срещу Украйна, е била повлияна от голямото увеличение на военната дейност през 2023 г., докато растежът е подсилен и от възстановяването на търговията (+6.8%), на финансовия сектор (+8.7%) и строителството (+6.6%). Тези фактори доведоха до увеличения както на реалния (3.6%), така и на номиналния (10.9%) БВП, а руският "Атлас БНД на глава от населението" нарасна с 11.2%", обяснява Световната банка.

Алжир, Иран, Монголия и Украйна се преместват от групата на държавите с ниски средни доходи в тази на страните с високи средни доходи.

Икономиката на Западния бряг и Ивицата Газа е единствената, която изпада в по-лоша категория през 2023/2024 г., като основният фактор за това е започналата война в региона.

Снимка: Световната банка
Снимка: Световната банка
Снимка: Световната банка
Снимка: Световната банка