Сушата - реките вече празни, за месец водата намаля с 40%

  • 0
authorАвтор: Албена Арабаджиева

8 града и 213 села са на режим

С 40% е спаднал общият обем на водите в реките в България само за месец. Повечето в страната са били със средномесечни количества под нормата.

Това показват последните данни на министерството на околната среда за юли, когато общият обем на речния отток е бил 645 млн. кубични метра. В сравнение с година назад е намалял с 20%.

В Дунавския водосборен басейн обемът е 285 млн. кубични метра, което е с 49% по-малко от предходния месец и с 30% по-малко от този за юли 2019 г. През юни спрямо май също има значителен спад - 30%.

Басейнът обхваща почти цялата територия на страната на север от Стара планина без Черноморието. Така че тук може да се направи разграничение между източната и западната част на басейна - повечето от наблюдаваните реки през юли са с водни количества под месечните норми.

Около и над

тях са само

река Искър

при град Нови Искър, който е в близост до София, и Янтра при село Каранци, близо до Велико Търново.

Министерството отчита, че през юли в резултат на валежи река Искър е вдигнала значително нивото си - с близо 2 метра. Тогава някои от подлезите в София бяха под вода. В останалата част на Дунавския басейн валежите са оказали краткотрайно и не са напълнили реките.

През септември водите в целия басейн са под праговете, показват ежедневните бюлетини на министерството.

В Черноморския басейн сушата е още по-голяма - в бюлетина за 17 септември е записано, че всички реки са близо до праговете за ниски води. Има и една пресъхнала - Факийска, в района на село Зидарово. През юли общият обем на речния отток е бил 20 млн. кубика - с 42% по-малко спрямо предходния месец и също толкова година назад. През юни спрямо май обемът е намалял с 29 на сто.

Водата в реките в Западнобеломорския водосборен басейн също е спаднала с около 40% през юли спрямо юни и с 16 на сто спрямо юли 2019 г. Преди 2 месеца общото количество е било 90 млн. кубични метра, като отново всички са с води под нормата. Регионът обхваща югозападната част на България. Водата е спаднала още повече през юни спрямо май - с 44%.

Най-пълноводен е Източнобеломорският водосборен басейн, където водата в реките е намаляла с 26% за месец и едва с 2% за година, като през юли общият обем е бил 250 млн. кубични метра. Въпреки това повечето нива отново са под средномесечните норми, а около и над тях са само р. Марица при село Радуил и при Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград и на р. Чепинска при Велинград. През юни спрямо май спадът на общия обем вода в реките е бил по-малък - с 13%.

Обезпокоителни

са и стойностите

на индекса на

засушаване,

които всеки месец се изчисляват от Националния институт по метрология и хидрология на база предварително определени средномесечни водни количества по поречия. Според него за юли повечето от големите реки у нас са със засушаване. То е силно по поречията на реките Русенски Лом и Факийска, която вече е пресъхнала на места. Умерено има по поречията на реките Осъм, Ропотамо, Струма и Места. А с около средно засушаване са поречията на Огоста, Искър, Вит, Янтра, Провадийска, Марица и Тунджа.

Що се отнася до язовирите за питейно-битово водоснабдяване, три са пълни под 50% - “Асеновец”. “Тича” и “Ястребино”, заяви министър Емил Димитров в петък по време на парламентарния контрол. (Какво е нивото на останалите язовири за питейна вода виж картата).

По думите на Димитров постъпилият приток в яз. “Ястребино” от началото на 2020 г. е 3,88 млн. кубика. В началото на септември язовирът е пълен едва 22,65%. Наблюдават се

влошаване на

качеството

на водата

и повишаване на манганови йони. Това са показали дълбочинни проби от язовира, направени след сигнал за наличие на мътна вода във водопреносната система.

В яз. “Тича” притокът от една година е бил малко над 7 млн., колкото е потреблението му само за месец. Процентът на запълване в него е 47,2, поради това ползването е редуцирано. От графика за септември става ясно, че заявките за ВиК - Шумен и Търговище, са намалени съответно до 2,4 и 0,7 млн. кубика. Заявката за напояване се редуцира от 1,546 на 1 млн. кубични метра. Все още няма депозирани заявления за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативни водоизточници от ВиК - Шумен.

Язовир “Асеновец” е пълен 36,33%, като разрешените обеми за питейно-битови нужда са 0,8 млн. кубика. Акумулира се и допълнителен обем, след като ВиК - Сливен, е предприел мерки за включване на алтернативни водоизточници.

Макар язовир “Камчия” да е малко над 50%, полезният обем е 30,85 на сто. Затова и

заявките за

септември за

Варна и Бургас

са редуцирани

Министерстовто на околната среда вече оповести идеята си да включи три язовира в системата за питейно-битово водоснабдяване в Черноморския регион, за да облекчи използването на вода от “Камчия”, който в момента е основен източник за Варна и Бургас. Това са “Ахелой”, “Порой” и “Георги Трайков”, които в момента се използват за напояване.

Язовир “Ясна поляна” също е с по-нисък обем. Наличният към 17 септември е 54,63%. Той също се използва за водоснабдяване на Южното Черноморие.

Останалите язовири за питейно-битови нужди са с високи обеми (виж графиката), като водите в тях към началото на месеца са 68,2% от общия. Тенденцията за всичките 15 водни басейна обаче е водата в тях да намалява.

На депутатски въпрос относно водоснабдяването в област Стара Загора министър Димитров отговори, че проблем няма. Той уточни, че яз. “Копринка”, който също е с нисък обем - 20% от общия заради сушата, няма отношение към водоснабдяването за питейно-битови нужди на областта. Язовир “Копринка” има годишен изравнител с обем 142 млн. кубика, към 16 септември обемът е 19 млн., но той служи за енергетика, промишлени цели и напояване. По думите на министър Димитров проблем с водоснабдяването от кладенците в Казанлъшко, които са между Стара планина и терасата на р. Тунджа, няма.

Ако се запази тази тенденция към минимален приток, ще бъде нарушено подаването за промишлените цели, а при продължаващо засушаване ще бъдат редуцирани и водите за напояване. От язовира не се изпуска нерегулирано вода, всичко е по разрешителен график, но в неправилна посока през последните 15 години, уточни Димитров. Той разясни, че язовирът събира водата само за една година. На мястото, където се намира, може да се напълни два пъти за една година, но водата няма къде да отиде. Когато “Копринка” е пълен, водата отива към яз. “Жребчево”, а когато и двата са пълни - отива към Стара Загора.

По данни на Министерството на регионалното развитие

към края на

август воден

режим има

в 8 града и

213 села

в 46 общини в страната. Градовете са Сливен, Омуртаг, Радомир, Елена, Котел, Добрич, Ловеч и Тетевен. Причината е намален дебит на водоизточниците или нарушения във водоснабдяването.

14 от тези населени места се обслужват от ВиК - Йовковци, пет от тях са в община Павликени. Засегнати са 10 174 жители. Затова МРРБ изрази готовност да съдейства на общината за извършване на проучвания за нови водоизточници или реконструкция на инфраструктурата в село Караисен - едно от населените места с воден режим. Като по-дългосрочно решение ВиК - Йовковци, е предложил яз. “Александър Стамболийски”, който в момента се използва за електроенергия и напояване”, да започне да се ползва и за битови нужди.

Българският ВиК холдинг пък ще помогне с финансиране за решаване на водния проблем на квартал “Мътница” в Шумен. Прогнозната стойност на проекта е 370 хил. лв.

Най-четени

120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

Сачева чу съветите на социалните министри от “Клуб “24 часа” Визионери” Всички ще се вдигнат с 5% от 1 юли 2021 г. Средната пенсия става 489 лв.  Максималният осигурителен доход замръзва на 3000 лв. От 1 януари 2021 г. минималната пенсия ще е 300 лв., а таванът ще достигне до 1440 лв. От първи юли пък всички останали пенсии да се вдигнат еднакво

Регистрират кладенците до 27 ноември

Регистрират кладенците до 27 ноември

До 27 ноември собствениците на кладенци, сондажи, герани, дренажи и други съоръжения за подземни води за битови цели трябва да се регистрират в съответната Басейнова дирекция, напомня Министерството на околната среда. В противен случай тези съоръжения няма да може да се използват и ще се ликвидират за сметка на собственика

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Дупки в скалите крият злато и сребро Злато извира от Сърнена Средна гора! Благородният метал е съхранен стотици години наред в специални дупки в скалите, наречени шарапани. Първите проби за наличие на злато вече са направени и резултатите са категорични - тези тракийски светилища крият в недрата си не само злато, но и сребро

Ердоган: Турция откри 405 млрд. куб.м природен газ в Черно море

Ердоган: Турция откри 405 млрд. куб.м природен газ в Черно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи, че общият обем газ, който Турция е открила в находище в Черно море, е 405 млрд. куб.м, предаде Анадолската агенция. Ердоган, придружаван от вицепрезидента Фуат Октай, министъра на финансите и държавната хазна Берат Албайрак и други държавни лица, посети кораба "Фатих"

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии ще се вдигнат с 5% по швейцарското правило от 1 юли, а минималната ще се вдигне от 250 на 300 лева още от 1 януари. От началото на годината таванът пък ще се вдигне с 20% и ще стане 1440 лв. Това предвижда проектът на закона за Държавното обществено осигуряване за 2021 г., с който "24 часа" разполага.  Бонусът от 50 лв

Емил Димитров: Ще поискаме отлагане на регистрацията на кладенците

Емил Димитров: Ще поискаме отлагане на регистрацията на кладенците

Емил Димитров посочи като причина за това кризата с коронавируса Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще поиска отлагане с 1 година на регистрирането на кладенците. „Обсъждаме го с министъра на земеделието. От 10 години се върти проблемът. Но тази година заради коронавируса е по-добре да го отложим с 1 или 2 години”

Сърбия има най-голям златен резерв в Западните Балкани

Сърбия има най-голям златен резерв в Западните Балкани

Сърбия има най-голям златен резерв от 32 тона от страните в Западните Балкани, показват данни на централната банка и на Световния съвет по златото, предаде Танюг. Според Народната банка на Сърбия в края на септември страната е притежавала 32,12 тона злато на стойност 1,66 милиарда евро. Около 96 процента от златния резерв на Сърбия е под формата

НОИ решава днес за по-високи пенсии

НОИ решава днес за по-високи пенсии

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година, предаде БНР. Той предвижда всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2020-а да се осъвременят от 1 юли догодина с 5 процента. Припомняме: 9 социални министри дебатираха темата в “Клуб “24 часа” Визионери”

Виж ограниченията в редица европейски страни заради втората вълна на вируса

Виж ограниченията в редица европейски страни заради втората вълна на вируса

Забрана за общуване с много хора в Лондон, вечерен час в Париж, Лион, Лил, Тулуза, Монпелие, Сент Етиен, Марсилия, Руан и Гренобъл във Франция, засягащ около 20 милиона души, затворени училища в Полша - нова серия от строги мерки влиза в сила днес на различни места в Европа, като част от опитите да се възпре втората вълна на коронавирусната зараза

Столицата получава още един язовир - "Огняново"

Столицата получава още един язовир - "Огняново"

София получи още един язовир за питейни нужди - “Огняново”. В сряда Министерският съвет възложи на “Български ВиК холдинг” да направи ремонт и да осигури възможност за пречистване на водите. Това бе поискано от столичния кмет Йорданка Фандъкова по време на кризата с водата в Перник, както и да бъде направен ремонт на язовир "Бели Искър"

Най-коментирани

120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

120 лв. помощ за храна за някои бедни пенсионери, няма да вдигат двойно пенсиите до 369 лв.

Сачева чу съветите на социалните министри от “Клуб “24 часа” Визионери” Всички ще се вдигнат с 5% от 1 юли 2021 г. Средната пенсия става 489 лв.  Максималният осигурителен доход замръзва на 3000 лв. От 1 януари 2021 г. минималната пенсия ще е 300 лв., а таванът ще достигне до 1440 лв. От първи юли пък всички останали пенсии да се вдигнат еднакво

Борисов: С 504 млн. лв. ще подкрепим семействата, нуждаещи се от храна

Борисов: С 504 млн. лв. ще подкрепим семействата, нуждаещи се от храна

"Отделяме 504 милиона лева да подкрепим семействата, които имат нужда от храна, хигиенни материали и детски принадлежности". Това съобщи на профила си във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. И продължи: "Благодарение на усилията на екипа на министър Деница Сачева средствата са осигурени по Оперативната програма за храни и ще бъдат достъпни в период

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии с 5% нагоре от 1 юли, минималната става 300 лева от 1 януари

Всички пенсии ще се вдигнат с 5% по швейцарското правило от 1 юли, а минималната ще се вдигне от 250 на 300 лева още от 1 януари. От началото на годината таванът пък ще се вдигне с 20% и ще стане 1440 лв. Това предвижда проектът на закона за Държавното обществено осигуряване за 2021 г., с който "24 часа" разполага.  Бонусът от 50 лв

Вицепремиерът Николова подписа меморандум за сътрудничество с албанския министър Цакай

Вицепремиерът Николова подписа меморандум за сътрудничество с албанския министър Цакай

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и Гент Цакай, и.д. министър за Европа и външните работи на Република Албания, подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма. Това съобщиха от министерството на туризма.  Документът между Министерството на туризма на България и Министерството на туризма и околната

Премиерът Борисов в Брюксел: Всяко затваряне на икономиките вече ще бъде фатално

Премиерът Борисов в Брюксел: Всяко затваряне на икономиките вече ще бъде фатално

„Подкрепяме изключително много борбата с климатичните промени, опазването на околната среда, нисковъглеродните емисии, но в същото време искаме с Европейската комисия да се намери план за държавите от Централна и Източна Европа, на които огромната част от енергетиката им е на въглища. България е такава - близо 60% от енергията се произвежда от

Ричард Алибегов: Българският турист ще спасява зимния сезон

Ричард Алибегов: Българският турист ще спасява зимния сезон

За зимния сезон ще разчитаме изцяло на български туристи отново. Това заяви в "Денят започва" председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. Очаква се да дойдат и туристи от Румъния и Израел. "Българите успяха да покажат, че харесват нашите курорти. Видяхме лятото какво се случи

Стотици полети са анулирани в Гърция заради 24-часова стачка

Стотици полети са анулирани в Гърция заради 24-часова стачка

Стачка на държавните служители е обявена в Гърция. Силно засегнат е авиотранспортът. Стачкуват също лекарите от държавните болници, предава БНТ.  Контролът на полетите на всички гръцки летища е прекратен, което доведе до анулиране на стотици полети. От синдиката съобщават, че се обслужват само спешни полети. Авиодиспечерите ще стачкуват два дни

Брюксел ни съветва да продължим санирането

Брюксел ни съветва да продължим санирането

Европейската комисия съветва България да стимулира инвестициите в санирането с цел да се намали потреблението на енергия. Страната ни дори трябва да представи стратегия за дългосрочно обновяване на сградите, така че да покриват съвременните изисквания за енергийна ефективност, като се наблегне най-вече на тези с най-лоши показатели

Платиха първи транш от над 17 млн. лв. на животновъдите

Платиха първи транш от над 17 млн. лв. на животновъдите

Преведени са 17,474 млн. лв. на 4104 стопани, съобщиха във вторник от фонд “Земеделие”. Това е първи транш от схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за кампания 2020 г. Ставката на плащанетото за едно допустимо за подпомагане животно е определена със заповед на земеделския министър Десислава Танева от

Отлагат с поне една година регистрацията на кладенци

Отлагат с поне една година регистрацията на кладенци

В момента срокът е до 27 ноември С поне една година да бъде отложен срокът за регистрация на кладенци в двора. Това ще обсъдят земеделското и екоминистерството, тъй като заради ситуацията с коронавируса много хора нямат възможност да отидат да подадат заявление. В момента действащият срок е до 27 ноември

Брюксел ни съветва да продължим санирането

Брюксел ни съветва да продължим санирането

Европейската комисия съветва България да стимулира инвестициите в санирането с цел да се намали потреблението на енергия. Страната ни дори трябва да представи стратегия за дългосрочно обновяване на сградите, така че да покриват съвременните изисквания за енергийна ефективност, като се наблегне най-вече на тези с най-лоши показатели

До 2.11. се подават декларациите за данъци за третото тримесечие на 2020 г.

До 2.11. се подават декларациите за данъци за третото тримесечие на 2020 г.

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г. Тази година 31.10 е в неделя, затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 2 ноември

НОИ решава днес за по-високи пенсии

НОИ решава днес за по-високи пенсии

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година, предаде БНР. Той предвижда всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2020-а да се осъвременят от 1 юли догодина с 5 процента. Припомняме: 9 социални министри дебатираха темата в “Клуб “24 часа” Визионери”

Емил Димитров: Не може всеки да дупчи за кладенци, където му дойде

Емил Димитров: Не може всеки да дупчи за кладенци, където му дойде

За следващите три години София няма проблем с водоснабдяването. Язовир Бели Искър го държим малко по-ниско заради водата, в моментаq в който се ремонтира, ще го напълним. И той е пълен, и Студена е пълен, и Дяково, и още шест язовира. Това обясни пред БНТ министърът на околната среда и водите Емил Димитров

Как да се дава шофьорска книжка – “24 часа” пита експертите на дебат

Как да се дава шофьорска книжка – “24 часа” пита експертите на дебат

Темата засяга всички - доказа го анкета на сайта 24chasa.bg, в която гласуваха над 1800 души Напрежение между държавната администрация и представители на автоинструкторите създадоха предложените промени в наредбата за обучението на кандидат шофьорите. Сред спорните теми са: автомобилите да са на учебните центрове

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Експедиция в Балкана разкри: Българският Клондайк е в Средна гора

Дупки в скалите крият злато и сребро Злато извира от Сърнена Средна гора! Благородният метал е съхранен стотици години наред в специални дупки в скалите, наречени шарапани. Първите проби за наличие на злато вече са направени и резултатите са категорични - тези тракийски светилища крият в недрата си не само злато, но и сребро

Изследват поне 5 проби годишно за хормони в пилешкото месо

Изследват поне 5 проби годишно за хормони в пилешкото месо

Най-малко по 5 проби годишно ще се изследват за използване на хормони в пилешкото. Това предвижда национална мониторингова програма за контрол върху забранени остатъци в храни от животински произход и живи животни. Стероиди ще се търсят още в говеждо, овче, козе, свинско и заешко месо, както и в промишлено развъжданите риби

До 1 млн. помощ в пандемията за предприятия

До 1 млн. помощ в пандемията за предприятия

От 300 хил. на 1 млн. лв. да се вдигне максималният кредит, който ББР може да отпуска на малките и средните фирми в помощ срещу коронакризата. Това е една от промените в програмата за портфейлни инвестиции, които Министерството на икономиката предлага на кабинета. Помощ да може да се дава и на големи предприятия, като нейният размер да е до 2 млн

Колите със звезди за безопасност – с данъчни облекчения

Колите със звезди за безопасност – с данъчни облекчения

Колите с по-висока безопасност - не е задължително да са най-новите, има по-стари автомобили с повече пасивни и активни средства за безопасност- да получат по-благоприятен режим на данъчно облагане. Такъв стимул за автомобилната флота в България се предвижда в стратегията за пътна безопасност да 2030 г

Франция слага огромен екоданък на джиповете с над 1800 кг. тегло

Франция слага огромен екоданък на джиповете с над 1800 кг. тегло

Още от следващата година Франция може да въведе суров екологичен данък на автомобилите, които тежат над 1800 кг. Всички модели, които нямат електрически мотор и са с маса над 1,8 тона, ще се облагат с по 10 евро данък на всеки килограм отгоре. Предложението беше обявено от министъра на екологията Барбара Помпили след решението на френското