До края на годината ще бъдат отпуснати до 40 млн. лв. помощ за автобусните превозвачи. Това става възможно след като  вчера  Европейската комисия одобри помощта, съобщи транспортният министър Христо Алексиев. Изпълних още един ангажимент към автомобилния транспортен бранш, казва той.

„Още в началото на мандата на служебното правителство, заедно с колегите от другите министерства и браншовите организации в автобусния, товарния и таксиметровия превоза, разработихме спешни мерки за подпомагане на автомобилния транспортен сектор, по няколко направления“, посочи министър Христо Алексиев. 

. „Договорено е алтернативният данък при таксиметровите превози да бъде намален до законовия минимален праг от 300 лв.“, съобщи още той.

„Успяхме в максимално кратки срокове да подготвим измененията в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. С промените увеличаваме почти двойно размера на командировъчните пари за международните водачи. При единична езда командировъчните се увеличават от 27 евро на 50 евро, а при двойна – от 21 евро на 45 евро. Благодаря на вицепремиера Гълъб Донев за бързата и ефективна работа по тези промени. Размерът на командировъчните средства са определени през 2007 г. и от тогава не са актуализирани. Това е малка стъпка, но има голям ефект за целия транспортен бранш“, поясни Алексиев.

Министърът отбеляза, че предстои в кратки срокове да бъде внесена молба от България до Съда на Европейския съюз за спиране на изпълнението на част от разпоредбите на Пакет Мобилност I и по-конкретно разпоредбите относно връщането на камионите в държавата членка на установяване.