Работна група ще обсъжда три варианта за вдигане на пенсиите след 1 юли. Първият е с по-висок процент на швейцарското правило, което сега се предвижда да доведе до ръст от 6,1%. Второто предложение е за осъвременяване на пенсиите с актуален осигурителен доход, което от години предлагат от БСП. Последният вариант е - да се вдигне още тежестта за всяка година осигурителен стаж, която от Коледа е 1,35 на сто. В коалиционното споразумение се записа коефициентът да стигне постепенно до 1,5.

Работната група, която трябва да даде предложения за по-справедливи пенсии, бе разписана в коалиционното споразумение на правителството. Очаква се тя да бъде сформирана в най-скоро време и да подготви различни разчети и предложения. 

"Ще предложим няколко варианта, а Народното събрание трябва да вземе решение кой да приеме. Всеки вариант има своите предимства и недостатъци и трябва да се избере комплексен подход, за да може да има адекватни решения за пенсионната система, в противен случай изкривяването ще продължи", обясни социалният министър Георги Гьоков преди да влезе на заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. То е свикано за да се гледа проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Постарали сме се в социалната част на бюджета да вкараме всички политики, които са част от коалиционното споразумение и очакванията на хората, обясни още социалният министър.

В проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. е разписано, че всички пенсии ще се вдигнат с 6,1% по швейцарското правило от 1 юли. Така от тази дата минималната ще се увеличи от 370 на 392,57 лв. "Алармирам, че то няма да е достатъчно за компенсиране на нарастващата инфлация, защото средна тежест се дава на средния осигурителен доход и инфлацията, която е за предходната година. Страшното е - инфлацията през тази година. В коалиционното споразумение ние работим върху варианти за преизчисляване на пенсиите", обясни още Гьоков.

Таванът на пенсиите остава 1500 лв., като за 2022 г. няма да се прилага правилото да е 40% от максималния осигурителен доход.

Социалната пенсия ще бъде 170 лв. през първите шест месеца на годината, а от 1 юли ще е 180,37 лв. Средната през първите шест месеца ще е 573,76 лв., а ако се включи и бонусът от 60 лв. тя ще стигне 608,38 лв.

Минималният осигурителен доход през тази година ще 710 лв., колкото се предлага да и минималната заплата. Това ще е минималният осигурителен праг за за земеделските стопани и тютюнопроизводителите. Досега той беше 420 лв. Решенията са политически и са на Народното събрание, аз мога да кажа аргументите за и против, а те са известни. "От много години има стремеж за увеличаване на минималния осигурителен доход на земеделските стопа и съпротива на Народното събрание. Рязкото увеличение от 420 на 710 лв. е стресиращо и на пръв поглед може да е неприемливо за страничните наблюдатели, но неговото покачване е необходимо, най-малкото, за да могат да бъдат осигурени достойни пенсии на земеделците. Пътят към по-високите пенсии минава през осигурителния принос на хората", обясни Гьоков.
Минималното обезщетение за безработица ще се вдигне от 12 на 15 лв. на ден. Максималното обаче остава 74,29 лв.

От 1 април се увеличават и детските, предвижда бюджетът на държавата. Така за едно дете те ще са 50 лв., или с 10 лв. повече. Сумата за две деца се увеличава от 90 на 110 лв., за три - от 135 на 165 лв., за четири - от 145 на 165 лв. За всяко следващо помощта расте с 20 лв. За близнаци остава 75 лв. на дете. Повече семейства ще могат да получават детски, защото подоходният критерий се вдига от 410 на 510 лв. Семействата с доход от 510,01 до 610 лв. ще вземат 80% от надбавката. Така за едно дете сумата е 40 лв., за две - 88 лв. От април остават замразени еднократните помощи за раждане. За първо дете са 250 лв., 600 лв. за второ, и 300 лв. за трето, а за всяко следващо е 200 лв. Майчинството през втората година ще е 710 лв.