България ще получи 2,6 млрд. евро през периода 2021-2027 г. от Европейския социален фонд. Това е с 63 на сто повече спрямо предходния програмен период, обяви Адрияна Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, по време на национална младежка среща в Перник. По думите ѝ проучване на Евробарометър сочи, че младите българи поставят като първи приоритет борбата с бедността, икономическото и социално неравенство. На второ място са увеличаване на възможностите за започване на работа, трети приоритет е запазването на мира и международното сътрудничество.

Младежката безработица в България е 13,9 процента, при 4 на сто обща безработица, посочи още Сукова. По думите ѝ неактивните младежи у нас, които не са обхванати в работа, образование или обучение са 17,6 процента, срещу 3,9 на сто в Европейския съюз. Сукова апелира за активиране на тези младежи и реализирането им на пазара на труда.

Предстои да се създаде младежка предприемаческа академия, съобщи Сукова. По думите ѝ тя ще функционира в продължение на три години в помощ на млади предприемачи.

Над 80 000 млади хора са участвали в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщи Наталия Ефремова, заместник-директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика. Тя каза, че 50 на сто от започналите работа по съответния проект са останали на същото място, пише БТА.

В Перник днес се провежда национална младежка среща "Младежка работа от А до Я". Успех на форума пожела и кметът на общината Станислав Владимиров. Той припомни случая с прокурорския син Васил Михайлов, който беше задържан за побой и отправена закана за убийство. Кметът подчерта, че именно при такива младежи е пропусната младежката работа. Кметът заяви, че подобни жестоки деяния трябва да бъдат пресичани навреме, за да не се изродят в неконтролируемо поведение.

Владимиров обеща Перник винаги да бъде гостоприемен за младежите, също и новоизграждащият се Младежки център в града да кипи от живот.