Приходите от износът на електроенергия от България за 2021 г. бележат почти тройно увеличение - от 229 млн. долара до 632 млн. долара, сочат данните на Българската стопанска камара (БСК). Междувременно за последните пет години износът на енергоносители е намалял с 11% и за миналата година е в размер на 2,3 млрд. долара.

Спрямо отделни стоки най-висока е стойността на изнесената от България катодна мед – 1,7 млрд. долара. Това се дължи на високата цена на медта, понеже износът е намалял с 3%, а най-големият пазар за суровината е Китай – 40%, следван от Турция с 36%.

Данните на БСК показват още, че износът на концентрати от благородни метали значително е намалял – със 133%. Приходите обаче са се увеличили с 20% до близо 840 млн. долара.

През изминалата година най-големият пазар на България за целия износ е Германия – 15%. Търговският баланс със страната е положителен и е в размер на 468 млн. долара. Следваща в класацията е Румъния, като 10,2% от износа на България отива в северната ни съседка, а трета е Италия със 7,6%. БСК посочват в доклада си, че икономическото пространство на Европа става все по-значимо, както е че започва да се наблюдава тенденция за по-голям износ на стоки с по-високо ДДС.